Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii

Robotic Process Automation

Automatyzacja procesów biznesowych z wykorzystaniem nowoczesnych technologii to popularne rozwiązanie, które pozwoli organizacji nie tylko rozwijać się, ale też zyskać przewagę konkurencyjną w branży. Czym dokładnie jest Robotic Process Automation i jak wybrać proces, który może zostać poddany automatyzacji?

 

Czym jest Robotic Process Automation?

Robotic Process Automation to jedno z najważniejszych rozwiązań, które umożliwia usprawnienie standardowych czynności realizowanych w ramach firmy. Celem automatyzacji jest przyspieszenie pracy, obniżenie kosztów lub uwolnienie procesu od błędów, które siłą rzeczy powstają, gdy czynność jest wykonywana przez ludzi.

Automatyzacja w obecnych czasach skupionych na cyfrowej transformacji to rozwiązanie zyskujące coraz większą popularność. Firmy z wielu branż decydują się na wdrożenie tego typu rozwiązań. Spośród różnych technologii to właśnie Robotic Process Automation z jest pierwszym wyborem. Zasada działania jest prosta – jeśli proces jest całkowicie zdalny, powtarzalny i nie wymaga zaawansowanego osądu, może zostać zautomatyzowany za pośrednictwem technologii RPA.

Robotic Process Automation

Przykłady procesów poddanych technologii RPA

Istnieje wiele procesów, które mogą zostać zdefiniowane jako potencjalne do automatyzacji. Jak wcześniej wspomniano, procesy te muszą być w pełni zdalne. Przykładem może być tworzenie kompleksowych raportów cyklicznych, gdzie dane pobierane są z różnych zewnętrznych baz danych, systemów informatycznych i raportów.

W tradycyjnym modelu pracownik musi zalogować się do kilku systemów, otworzyć odpowiedni raport, skopiować dane jednostkowe lub cały zakres danych, a następnie wkleić je do naszego raportu. Przy okazji niezbędne może okazać się wykonanie kilku obliczeń, przetworzenie danych, oczyszczenie ich oraz odpowiednie uwzględnienie w raporcie. Kolejny etap to dołączenie odpowiedniej wizualizacji danych w postaci wykresów słupkowych i kołowych. Zadanie nie wydaje się wprawdzie trudne, jednak w zależności od dokumentów źródłowych cały proces może trwać nawet kilka godzin. Jeśli raport ma być wykonywany cyklicznie, co kilka godzin, pracownik znużony powtarzalną pracą może popełniać drobne błędy, które w długim okresie mogą wpłynąć na jakość raportowania. To tylko jeden przykład zastosowania technologii RPA w biznesie. Aktualizacja danych, walidacja danych, porównywanie danych pomiędzy różnymi systemami, kontrola magazynu, śledzenie zamówień i wysyłek – to kolejne procesy, które mogą zostać z powodzeniem usprawnione poprzez wykorzystanie technologii Robotic Process Automation.

Jak wybrać proces do RPA?

Nie każdy proces może zostać poddany automatyzacji. Jak wcześniej wspomniano, ten musi być całkowicie cyfrowy, powtarzalny i niewymagający osądu. Gdy w toku definiowania procesów potencjalnie nadających się do automatyzacji zidentyfikujemy takie czynności, warto dodatkowo przeanalizować pod kątem rentowności, czy faktycznie wdrożenie RPA będzie zasadnicze.

Czy proces jest kluczowy dla realizacji naszej działalności? Czy wymaga on przyspieszenia? A może rezultat procesu często jest wzbogacony o ludzkie błędy, które wpływają na naszą reputację? RPA z Mindoxgroup.com to inwestycja, która musi zostać przez nas koniecznie przeanalizowana pod kątem potencjału do zwiększenia zysku firmy. Jeśli proces nie jest kluczowy, a także nie wymaga usprawnień, wdrożenie nowoczesnych technologii może okazać się pomysłem nietrafionym.

Robotic Process Automation

RPA – jakie zalety?

Jakie korzyści wynikają z wdrożenia Robotic Process Automation w firmie? Przede wszystkim wzrost wydajności i redukcja kosztów związanych z realizacją procesu. Czynność zostanie wykonana automatycznie, szybko bez względu na porę dnia i bez względu na zaangażowanie pracowników.

Właśnie pracownicy, czyli najważniejszy zasób każdej firmy często są najbardziej przeciwni wdrożeniu automatyzacji. Jednak w drugim okresie ich przeniesienie do procesów bardziej rozwojowych wpłynie pozytywnie na zaangażowanie i satysfakcję z pracy.