8 lat temu

Jaki jest twój prawdziwy znak zodiaku?

Czy możemy traktować astrologię jako naukę?

XII Constellations of Zodiac and Its Planets the Sovereigns. Astrological Celestial Chart. (Ultraviolet Blueprint version).

XII Constellations of Zodiac and Its Planets the Sovereigns. Astrological Celestial Chart. (Ultraviolet Blueprint version).

Astrologia ze względu na swoje „metody badawcze” jest częstym podmiotem krytyki środowisk naukowych. Mimo to szpitale w Argentynie wykorzystują astrologię w leczeniu niektórych schorzeń psychicznych jak np. depresji czy lęków, wykorzystując informacje o znakach zodiaku swoich pacjentów.

Czy za astrologią stoją jakiekolwiek przesłanki naukowe? Z punktu widzenia historii astrologia jest tzw. „nauką tradycyjną”, czyli powstałą przed rewolucją naukową – przed ustanowieniem nowożytnych kanonów badawczych.

Odnosząc astrologię do współczesnych norm naukowych możemy przeanalizować dziedzinę pod kątem kilku podstawowych wymogów naukowych:

1. Czy posługuje się możliwymi do sprawdzenia założeniami?

Jeśli coś ma być uznane za naukową teorię, musi zawierać możliwe do przetestowania założenia i idee. Astrologia generuje tak ogólny zakres przewidywań odnośnie rzeczywistości, że w zasadzie nieomal każdy wynik można interpretować jako częściowo dopasowany do jej założeń.

Z tego powodu astrologia jest traktowana jako nie dająca możliwości sprawdzenia. Założenia, których nie da się przetestować nie mogą być uznane za naukowe.

2. Czy opiera się na dowodach?

Do tej pory nie przeprowadzono zbyt wielu badań, które badałyby naukowe właściwości stojące za astrologią, jednak te, które zostały przeprowadzone nie dają podstaw do uznania „metody” astrologicznej za poprawną.

Przykładowo w podwójnie ślepym badaniu analizującym dopasowanie wykresów astrologicznych do osobowości 193 uczestników, pozytywne wyniki były na poziomie prawdopodobieństwa trafienia w poprawne odpowiedzi.

Jak na razie nie udało się również nikomu potwierdzić, żeby astrologia bazowała na możliwych do odtworzenia dowodach. Powtarzalność badań jest jednym z wymogów wykazania prawdziwości teorii i zasadności dyscypliny.

3. Czy stara się wyjaśnić mechanizmy działania świata przyrody?

Tak – astrologia w swoich założeniach odwołuje się do właściwości Słońca, Ziemi, Księżyca i planet oraz ich wpływu na ludzkie życie. Wykorzystując wiedzę na temat ruchu planet poszukuje powiązań z historią, ludzką osobowością oraz przyszłymi wydarzeniami.

Jednak kluczowym problemem astrologii jest to, że jej propagatorzy nie starają się krytycznie wykazać, że ich wyjaśnienia są właściwe – co stanowi podstawę wiedzy naukowej. Logika astrologii jest bardziej zbliżona do myślenia magicznego niż naukowego oraz w głównej mierze opiera się na interpretacji symbolicznej.

Dodatkowo astrologia nie dąży do rozwijania badań w zakresie swojej dziedzinie, co stanowi kolejny kluczowy aspekt nauki.

Załóżmy jednak, że astrologia jest nie do końca zrozumianą jeszcze przez nas dziedziną, oraz że gwizdy i planety faktycznie mają jakiś niezrozumiały wpływ a nasze życie. Okazuje się, że cała współczesna astrologia posługuje się błędnymi informacjami o położeniu ciał niebieskich!

Dlaczego? Ze względu na zjawisko precesji, czyli nie zauważonego przez stulecia przesuwania się osi obrotu ziemi.

Ale zacznijmy od początku….

Mówiąc o położeniu gwiazdozbiorów na niebie posługiwać będziemy się dwoma pojęciami – precesji oraz ekliptyki. Ekliptyka to położenie słońca widoczne z ziemi, które przemieszcza się po niebie przez kolejne konstelacje gwiazd, ułożonych w poszczególne znaki zodiaku: Barana, Byka, Bliźniąt, Raka, Lwa, Panny, Wagy, Skorpiona, Strzelca, Koziorożca, Wodnika i Ryb.

Znaki zodiaku są określane przez miejsce, w którym znajdowało się słońce w dniu urodzenia osoby.

Astronomowie w poprzednich epokach obserwowali Słońce podróżujące przez znaki zodiaku (poszczególne gwiazdozbiory) w ciągu roku, spędzając około miesiąca w każdej konstelacji. Obliczyli więc, że każda z konstelacji rozciąga się na długość 30 stopni ekliptyki.

Jednak przez stulecia zjawisko zwane precesją, wpłynęło na zmianę położenia konstelacji, które widzimy dzisiaj na niebie.

Pierwszy dzień wiosny na półkuli północnej uznawany był jako punktu zerowy kalendarza zodiaku. Wiosenna równonoc przypadała w momencie przecinania się ekliptyki i tzw. równika niebieskiego.

Około 600 roku p.n.e., punkt zerowy znajdował się w konstelacji Barana i był nazywany „pierwszym punktem Barana”. Konstelacja Barana obejmowała pierwsze 30 stopni ekliptyki; od 30 do 60 stopni był Byk; od 60 do 90 Bliźnięta; i tak dalej dla wszystkich dwunastu gwiazdozbiorów zodiaku.

Jednak czego nie wiedzieli starożytni astrologowie, oś Ziemi porusza się po niebie zataczając okrąg, ruch ten zwany precesją powoduje przesuwanie się po ekliptyce punktu Barana. Pełny obrót wokół osi nazywa się rokiem platońskim i trwa 26 tysięcy lat.

W ciągu ostatnich dwóch i pół tysiąca lat, ruch ten spowodował, że punkt przecięcia równika niebieskiego i ekliptyki przeniósł się na zachód ekliptyki aż o 36 stopni, czyli prawie dokładnie o jedną dziesiątą okręgu. Oznacza to, że znaki zodiaku zostały przesunięte o jedną dziesiątą czyli prawie cały miesiąc.

Przykładowo osoby urodzone między 21 marca a 19 kwietnia uważają się za barany. Obecnie jednak przez większość tego okresu (od 11 marca do 18 kwietnia) Słońce znajduje się w gwiazdozbiorze Ryb!

Jaki jest więc twój prawdziwy znak zodiaku?

Poniżej znajdziecie prawidłową tabelę z rzeczywistym położeniem słońca w poszczególnych konstelacjach zodiaku, ustalonej zgodnie ze skorygowaną precesją (daty mogą zmieniać się o jeden dzień w zależności od roku).

Prawdopodobnie po uwzględnieniu precesji okaże się, że jesteście spod innego znaku niż zawsze sądziliście. Jeśli natomiast urodziliście się między 29 listopada a 17 grudnia jesteście urodzeni w znaku, którego nie ma w gazetowych horoskopach – wężownika.

W nawiasach podaliśmy powszechnie przyjęte (błędne) daty obowiązujące w horoskopach, żebyście mogli porównać rozbieżności.

 • Koziorożec – 20 stycznia do 16 lutego (22.12 – 19. 01)
 • Wodnik – 16 lutego do 11 marca (20. 01 – 18. 02)
 • Ryby – 11 marzec do 18 kwietnia (19.02 – 20.03)
 • Baran – 18 kwietnia do 13 maja (21.03 – 19. 04)
 • Byk – 13 maja do 21 czerwca (20.04 – 22. 05)
 • Bliźnięta– 21 czerwca do 20 lipca (23.05 – 21. 06)
 • Rak – 20 lipca do 10 sierpnia (22.06 – 22.07)
 • Lew – 10 sierpnia do 16 września (23.07 – 23.08)
 • Panna – 16 września do 30 października (24.08 – 22.09)
 • Waga – 30 października do 23 listopada (23.09 – 22.10)
 • Skorpion – 23 listopada do 29 listopada (23.10 – 21.11)
 • Wężownik – 29 listopada do 17 grudnia
 • Strzelec – 17 grudnia do 20 stycznia (22.11 – 21. 12)

Teraz faktycznie macie interesujący temat do rozpoczęcia rozmowy – jaki jest twój prawdziwy znak zodiaku.

Na koniec zapraszamy jeszcze do oddania głosu w ankiecie „Czy czytacie i wierzycie w horoskopy”:


survey solutions