3 lata temu

Przewodnik po usługach chmurowych

Chmury obliczeniowe są coraz częściej wdrażane przez najlepsze przedsiębiorstwa, ponieważ z ich pomocą można znacznie usprawnić działanie firmy oraz przyczynić się do jej rozwoju. Technologia cloud computing jest wykorzystywana na wiele różnych sposobów. Co da się dzięki niej uzyskać? Przedstawiamy krótki przewodnik po usługach chmurowych!

Typy usług chmurowych

Usługi chmurowe mogą być udostępniane w różnej formie. Wyróżnia się kilka modeli ich wykorzystania:

  • SaaS (ang. Software as a Service – oprogramowanie jako usługa) – gotowe do użycia aplikacje online, takie jak np. systemy korporacyjne (m.in. ERP, DMS, CRM) czy usługi Google (m.in. Google Drive, Google Docs);
  • IaaS (ang. Infrastructure as a Service – infrastruktura jako usługa) – dostęp do zewnętrznej infrastruktury sprzętowej, czyli serwerów, którymi można zdalnie zarządzać i dostosowywać do swoich potrzeb (np. Google Cloud Platform);
  • PaaS (ang. Platform as a Service – platforma jako usługa) – odpowiednie środowisko do pracy dla programistów, czyli wspólne oprogramowania, narzędzia, interfejsy itp. (np. Google App Engine, Windows Azure, Amazon Web Services);
  • FaaS (ang. Function as a Service – funkcje jako usługa) – rozwiązanie z zakresu serverless computing, stanowiące platformę do tworzenia, uruchamiania oraz zarządzania funkcjami aplikacji. Wystarczy załadować kod, by usługa automatycznie zapewniła sobie odpowiednie zasoby sprzętowe (np. AWS Lambda, Azure Functions, Google Cloud Functions);
  • BaaS (ang. Backend as a Service – back-end jako usługa) – aplikacyjny back-end, czyli m.in. możliwość zarządzania bazami danych, magazynowania, aktualizowania czy autentyfikacji (np. AWS Amplify);
  • CaaS (ang. Container as a Service– kontener jako usługa) – wirtualne kontenery, których główne narzędzia są dostarczane przez usługodawcę (np. AWS Elastic Container Service, Google Container Engine).

Chmury publiczne a prywatne

Usługi chmurowe mogą być oferowane w modelu publicznym albo prywatnym.

Public Cloud to idealna opcja dla firm, które nie muszą jeszcze posiadać dedykowanego data center. Za pośrednictwem publicznej sieci internetowej dostawca usługi zapewnia dostęp do niezbędnego sprzętu i oprogramowania, które są współdzielone z innymi podmiotami. Korzystając z chmury płaci się jedynie za faktycznie wykorzystane zasoby.

Private Cloud to z kolei chmura zarządzana przez tylko jedno przedsiębiorstwo czy organizację. Działa tak jak w wariancie publicznym, ale w tym przypadku ma się pełną kontrolę nad środowiskiem. Z tego względu trzeba posiadać specjalny wewnętrzny dział informatyczny odpowiedzialny za zarządzanie infrastrukturą oraz należy uwzględnić w budżecie koszty związane z utrzymaniem personelu, konserwacją zasobów itp. Opcja ta jest mniej wygodna i droższa, ale często konieczna, np. ze względu na ograniczenia prawne.

Kompromis między chmurą publiczną a prywatną stanowi chmura hybrydowa. W tym wariancie tworzy się równoległe środowiska albo część aplikacji pozostaje w lokalnym centrum danych, a część zostaje przeniesiona do chmury publicznej. Takie dedykowane rozwiązanie może być przygotowane jedynie w ścisłej współpracy z doświadczonym dostawcą.

Więcej informacji o usługach chmurowych znajdziesz na: https://cloudferro.com/.