7 miesięcy temu

Jak syfilis kształtował bieg dziejów?