11 miesięcy temu

Planeta Ziemia i widocznych na jej powierzchni kilka huraganów