1 rok temu

Człowiek i jego populacja: przeludnienie, długość życia, przyszłość gatunku