Intranet jako narzędzie podnoszenia kompetencji pracowników

Baza wiedzy firmowej to chyba pierwsze skojarzenie jakie mamy mówiąc o Intranecie. Ciekawym rozszerzeniem prostej bazy wiedzy może być aplikacja e-learningowa. Ma ona szczególną wartość w organizacjach, które kładą nacisk na stały rozwój. Oszczędność czasu, minimalizacja kosztów, lepsze przyswajanie wiedzy, to tylko niektóre korzyści, wynikające z wprowadzenia tej formy podnoszenia kompetencji.

Organizacje rozwijające się kładą duży nacisk na stałe podnoszenie kwalifikacji pracowników i tworzenie im możliwości rozwoju zawodowego. Często jednak wiąże się to z niedogodnościami organizacyjnymi. konieczność opuszczenia miejsca pracy, dojazdu na miejsce szkolenia, dodatkowych noclegów w przypadku dłuższych szkoleń. Nie mówiąc już o kosztach logistyki, ale i tych związanych z opracowaniem materiałów szkoleniowych. Optymalnym rozwiązaniem, które jest atrakcyjne zarówno dla pracodawcy, jak i dla pracownika, staje się edukacja e-learningowa. Jej głównymi zaletami jest możliwość odbycia szkolenia w dogodnym dla każdego pracownika momencie i dostosowanie tempa nauki do indywidualnych jego potrzeb i możliwości. Dzięki temu zdobywanie wiedzy, ma szansę w naturalny sposób na stałe wpisać się w funkcjonowanie firmy.

E-learning jako element platformy intranetowej, to przede wszystkim łatwy i nieograniczony dostęp do materiałów edukacyjnych. Sprawnie działające narzędzia i aplikacje pozwalają na prezentowanie różnego rodzaju szkoleń w atrakcyjnej, multimedialnej formie. Integracja taka ułatwia także pracę działowi HR, który wykorzystując ankiety pracownicze może znacznie łatwiej analizować stan wiedzy pracowników i planować dla nich dalszy rozwój.

Wykorzystanie podejścia Adaptive Learning doskonale sprawdza się w firmach, w których występuje spore zróżnicowanie stanowisk, kompetencji, wiedzy i zakresu obowiązków. Intranet daje możliwość łatwiejszego gromadzenia informacji, pozwalających na dostosowanie programów szkoleniowych do indywidualnych potrzeb pracowników, zajmowanego stanowiska, czy wykonywanych zadań. System połączony z intranetem ułatwia tworzenie spersonalizowanej ścieżki nauczania.

Wykorzystanie możliwości, jakie stwarza e-learning jest istotne dla polskich menedżerów i przedsiębiorców. Potwierdzają to badania na temat Intranetów przeprowadzone w minionym roku na tej grupie osób. Moduł wiedzy agregujący m.in. szablony i materiały szkoleniowe określany jest przez blisko 85% badanych za niezbędny lub przydatny. Moduły związane z rozwojem kompetencji za niezbędne i przydatne uważa blisko 59% badanych. Mowa tu o najczęściej wykorzystywanych możliwościach platform e-learningowych, takich jak badanie potrzeb użytkowników, przeprowadzanie szkoleń e-learningowych czy weryfikacja wiedzy pracowników. Warto także zwrócić uwagę na najważniejsze korzyści korzystania z intranetu, jakie wskazują menadżerowie. Aż 65,1% z nich na pierwszym miejscu podaje oszczędność czasu pracowników wynikającą między innymi z optymalnego zarządzania obiegiem informacją i wiedzą.

„Współczesne standardy przekazywania informacji opierają się na dwóch głównych kwestiach – atrakcyjności oraz szybkości. E-learning pozwala na dopasowanie formy szkolenia do potrzeb czy standardów danego przedsiębiorstwa. Zintegrowanie go z systemem intranetowym pozwala na szybki dostęp do najważniejszych informacji. To rozwiązanie, które stanowi przykład nowoczesnych technik w kwestii skutecznego przekazywania informacji, przy jednoczesnej oszczędności czasu.” – ocenia Paweł Teper, Kierownik projektów e-learningowych w Ideo. „Ciągłe podnoszenie kompetencji to obecnie standard. Wykorzystanie intranetów zawierających moduły e-learningowe w tym procesie jest niemal niezastąpionym rozwiązaniem.”

Intranet jest obecnie z powodzeniem wykorzystywany w wielu organizacjach, w związku z czym włączenie do niego kolejnego elementu, jakim są platformy Distance Learning jest naturalnym procesem rozwoju firmy. Nie bez znaczenia jest także znaczne zmniejszenie kosztów. Wdrażając e-Learning w system intranetowy, przedsiębiorstwa z łatwością mogą zminimalizować wydatki związane z koniecznością wynajmu sal konferencyjnych, druku materiałów szkoleniowych czy rozliczania delegacji pracowników. Jak twierdzą autorzy publikacji pt. „Intranet. Skuteczna komunikacja wewnętrzna w organizacji”, nauczanie zdalne jest trendem, który na przestrzeni lat zyskuje na znaczeniu. Obniżenie kosztów połączone z obietnicą wysokiej skuteczności jest możliwe w dużej mierze dzięki współczesnej technologii.