Znaki drogowe na parkingach – nie daj się na niczym złapać!

Parkingi przy centrach handlowych często mają status drogi wewnętrznej, a nie drogi publicznej. Co to oznacza? Przepisy poruszania się pojazdami mogą różnić się od przepisów ruchu drogowego panujących na drogach publicznych. Kluczem do bezpieczeństwa jest uważnie odczytywanie znaków drogowych.

Kiedy łamiesz przepisy?

Poruszając się po drodze wewnętrznej musisz wziąć pod uwagę, że poruszając się niezgodnie z przepisami, łamiesz nie kodeks drogowy, ale wewnętrzne przepisy obiektu, na którym się znajdujesz. Oznacza to, że w razie kolizji Policja może interweniować jedynie w wyjątkowych sytuacjach (np. kiedy w jej wyniku poszkodowane są osoby). Podobnie jak na drodze publicznej, także na parkingach przy obiektach musisz zwracać szczególną uwagę na znaki drogowe.

Jak oznakowane są parkingi?

Wjeżdżając na parking przy centrach handlowych zwracaj uwagę na wszystkie znaki regulujące przepisy ruchu. Są one wyznaczane poprzez malowanie linii, piktogramów, a także umieszczanie znaków pionowych lub wieszanie tabliczek informacyjnych. Jakiego oznakowania możesz spodziewać się na parkingach?

Znaki poziome – malowanie linii

Znaki poziome na parkingach wyglądają tak samo jak na drogach publicznych, jednak ze względu na ograniczoną widoczność i wiele punktów rozpraszających uwagę, są w tego typu miejscach znacznie lepiej widoczne niż znaki pionowe. Jakie znaki poziome znajdziesz na parkingach?

  • Malowanie linii – podobnie jak na drogach publicznych oddzielają one pasy ruchu czy wyznaczają pola wyłączone z ruchu. Na skrzyżowaniach z drogami podporządkowanymi występują również linie wyznaczone przez odwrócone trójkąty (ustąp pierwszeństwa), bądź szeroka, pozioma linia (stop).
  • Wyznaczone miejsca parkingowe – należy zwrócić przy nich uwagę, czy nie ma nigdzie tabliczek informujących o tym, że dane miejsce jest prywatne, zarezerwowane dla dostawców lub innych osób. Zwracaj również uwagę na koperty zakazujące postoju.
  • Piktogramy – najczęściej symbole znaków drogowych namalowane na nawierzchni. Informują o ograniczeniach prędkości, gabarytów pojazdu, zakazach wjazdu lub postoju. Ostrzegają o zagrożeniach, nakazują jazdę w danym kierunku. Piktogramy mogą również informować o miejscach parkingowych dla osób niepełnosprawnych

Znaki pionowe

Oprócz dobrze znanych Ci z dróg publicznych znaków, możesz napotkać również wiele tabliczek informujących o innych przepisach obwiązujących w danym miejscu. Mogą być nimi (zakazy parkowania w danych godzinach, informacje o bramach pożarowych, informacje o tym dla kogo są przeznaczone miejsca parkingowe).