Jak rozwijać u dziecka kreatywność?


Kreatywność to jedna z najbardziej pożądanych cech we współczesnym świecie. Według specjalistów osoby wyróżniające się kreatywnością, czyli umiejętnością znajdywania niestandardowych, nieszablonowych, ale bardzo efektywnych rozwiązań, zdecydowanie lepiej radzą sobie w szkole, a w przyszłości mogą liczyć na dobrze płatną pracę. Warto więc kształtować tę zdolność już od najmłodszych lat.

Czy kreatywności można się nauczyć?

Jeszcze kilka lat temu panowało przekonanie, że kreatywność jest cechą, którą obdarzona została tylko pewna grupa osób. Na szczęście większość pedagogów i psychologów zaczyna się z popierania tej tezy wycofywać. Zdaniem badaczy kreatywność jest umiejętnością, którą każdy w sobie ma. Jej natężenie zależy od tego, w jakim stopniu dana osoba będzie ją rozwijać. Tę tendencję najlepiej widać na przykładzie dzieci. Już 4-letnie maluchy mają bujną wyobraźnię, a niekiedy ich pomysły, z pozoru nieco dziwne, okazują się bardzo trafne. Niestety, później dzieci natrafiają na czynniki, które hamują rozwój kreatywnego myślenia.

Co wpływa na spadek kreatywności?

Niestety, dzieci otoczone są przez wiele takich czynników. Jednym z głównych jest szkoła. Polski system edukacji jest jednym z najbardziej przestarzałych w Europie. Dzieci przyzwyczaja się do sztampowego rozwiązywania zadań, a większość lekcji przeprowadzana jest w ten sam sposób: nauczyciel pełni rolę wykładowcy. Ten częsty błąd skutkuje tym, że dzieciom, a później młodzieży brakuje tak podstawowych umiejętności jak zdolność robienia przejrzystych notatek, parafrazowanie czy wyrażanie własnych opinii. Oczywiście temu wszystkiemu nie są winni tylko nauczyciele – zbyt obszerne programy powodują, że dzieci czują się przytłoczone dużymi partiami materiału, przez co często przyswajają tylko wybiórcze informacje.

Jak rozwinąć kreatywność?   

Jest wiele sposobów na rozwijanie kreatywności, ale zależą one w dużej mierze od rodziców. Najważniejsze są pierwsze lata życia malucha. Warto poświęcać dziecku sporo czasu na wspólne zabawy, zwłaszcza te z elementami sztuki, np. rysowaniem, malowaniem, śpiewaniem piosenek i układaniem rymowanek. Kluczowe znaczenie będzie miało też zapoznawanie dziecka z literaturą np. dziecięcą fantastyką oraz pokazanie, że nauka może być przyjemna. Świetnym sposobem na to jest np. uczenie liczenia lub nazw kolorów wykorzystując zabawki lub sprzęty i meble znajdujące się w domu. Niezwykle istotny będzie też wybór szkoły (nie tylko podstawowej, ale także ponadgimnazjalnej). Przede wszystkim warto stawiać na takie placówki jak http://szkolykreatywne.pl, które oferują więcej zajęć praktycznych niż teoretycznych. Dobrze też sprawdzać ofertę zajęć pozalekcyjnych. Wiele szkół stara się ją uzupełniać o zajęcia artystyczne, literackie i sportowe. Jeśli pociecha nie znajdzie nic dla siebie warto też poszukać czegoś w centrach kultury lub osiedlowych klubach. Rozwijająca będzie też nauka języków obcych.