7 lat temu

Działalność człowieka zwiększa tempo przemian klimatycznych 170-krotnie!

Naukowcy opracowali równanie matematyczne obrazujące wpływ człowieka na ekosystem Ziemi. Oszacowali, że ludzkość przyśpiesza zmiany klimatyczne 170 razy szybciej niż dzieje się to naturalnie.

Autorzy badania napisał, że przez ostatnie 4,5 mld lat to głównie czynniki astronomiczne i geofizyczne miały dominujący wpływ na ekosystem Ziemi. Pod uwagę brali wpływ na biosferę, a także interakcje poszczególnych sfer – atmosfery, hydrosfery, kriosfery i górnej litosfery.

Stwierdzili, że w okresie ostatnich 60 lat siły wywołane przez człowieka spowodowały wyjątkowo szybkie tempo zmian w systemie naszej planety. Okres ten został nawet wyróżniony w kalendarzu geologicznym i został nazwany Antropocenem.

Działalność człowieka rywalizuje z siłami natury w napędzaniu zmiany w ekosystemie ziemi. Naukowcy ze Sztokholmu postanowili opracować “równanie antropocenu”, aby dokładnie określić wpływ intensywnej działalności człowieka w tym okresie, na aktywność naszej planety.

Przez miliony lat na tempo zmian w systemie ziemskim wpływ miały dynamiki sił astronomicznych i geofizycznych, a także wewnętrzna dynamika planety – orbita Ziemi, oddziaływania grawitacyjne z innymi planetami, wpływ ciepła słonecznego, zderzanie się kontynentów, erupcje wulkanów i inne.

Według ich obliczeń wszystko to generowało wahania w temperaturze ziemi na poziomie 0,01 stopnia Celsjusza w okresie stulecia. Jednak emisje gazów cieplarnianych wywołane przez człowieka, w ciągu ostatnich 45 lat, zwiększyły tempo wzrostu temperatury do 1,7 stopni Celsjusza w okresie stulecia, wykoślawiając naturalne procesy przemian.

Oznacza to, że wywołana przez ludzkość zmiana jest 170 razy szybsza niż ta napędzana siłami przyrody.

Nie oznacza to, że siły astronomiczne lub procesy geologiczne zanikły – one również w dalszym ciągu odgrywają znaczącą rolę. Jednak rozpatrując zmiany w tak krótkim okresie czasu jak 60 lat, ich wpływ jest nieistotny w porównaniu z naszym.

Równanie daje przejrzysty wgląd w efekty naszej działalności dla planety. Podczas gdy inne siły działają przez miliony lat, ludzkość wywołuje taki sam efekt jak wiele czynników razem wziętych, ale w okresie zaledwie kilku stuleci. Skala naszych działań wygląda bardziej jak uderzenie meteorytu niż stopniowe przemiany. Mimo iż nasza planeta wykazuje się elastycznością, dopasowując się do zmian, ludzkość może nie poradzić sobie z nimi tak dobrze. W perspektywie kilku stuleci mogą wywołać społeczną zapaść, drastycznie zmieniając nasze warunki życia.