7 lat temu

GIFy, które w przystępny sposób wytłumaczą ci trygonometrię

Trygonometria to dział matematyki, który zajmuje się badaniem związków między bokami i kątami trójkątów oraz funkcjami trygonometrycznymi. Co ciekawe, funkcje te są ściśle powiązane z okręgami.

Równania i wykresy niestety nie pomagają w przystępnym przedstawieniu tematu. Dla wielu są wręcz zbyt skomplikowane, aby mogli intuicyjnie pojąć, na czym polegają.

Animowane GIFy przychodzą z pomocą w zrozumieniu funkcji i zależności trygonometrycznych.

Zacznijmy od „zobaczenia” liczby π:

2awwsl2-imgur

Teraz możemy wyjaśnić, czym są radiany:

circle_radians

Teraz przyjrzyjmy się relacji między okręgiem, sinusem, cosinusem. Ten GIF ilustruje fundamentalną relację między tymi trzema. Zauważcie, jak deseczka porusza się po okręgu, przemieszczając klocki – które odpowiadają sinusowi i cosinusowi – w górę i w dół oraz na boki w formacji falowej:

z2sfnid-imgur

Demonstracja funkcji sinus i cosinus. Podążasz dookoła po okręgu (czarna linia). W czasie kiedy to robisz, wartości Y przekłada się sinus (czerwona linia) a wartości X na cosinus (niebieska linia):

0tlnknd-imgur

Teraz połączmy tę relację z trójkątami:

uppkwr9-imgur

Trójkąt ma zasadnicze znaczenie dla określenia funkcji tangens. Punkt przecięcia linii przeciwprostokątnej trójkąta jest z linią poziomą wzdłuż prawej strony koła, definiuje tę funkcję.

9jjego8-imgur

Oto inne spojrzenie na ten sam problem, już bez trójkąta:

f9bayva-imgur

Źródło: Imgur