9 lat temu

Czy możemy ufać psychologii?

Psych-103

Psychologia udziela odpowiedzi na pytania dotyczące naszych najbardziej uśpionych i nieuświadomionych motywacji do działania, naszych zachowań i ich psychicznych konsekwencji. Czy jednak możemy polegać na tej wiedzy? Na ile wiarygodne są psychologiczne twierdzenia?

Prymat psychologii jako dziedziny naukowej podważył ostatnio zespół badaczy z Center of Open science, który postanowił zweryfikować skuteczność psychologicznych eksperymentów, na których opierają się naukowcy, tworzący kolejne teorie. W wyniku prowadzonych przez 4 lata badań zespół doszedł do wniosku, że zaledwie 39 spośród 100 psychologicznych eksperymentów udaje się przeprowadzić z takim samym efektem!

Podczas badań zespół postanowił zmierzyć się z wynikami psychologicznych badań referowanych w ostatnich latach na łamach naukowych czasopism. Okazało się jednak, że ponad połowy z nich nie da się w zasadzie ponownie przeprowadzić – i już sam ten fakt jest podstawą do zasiania wątpliwości odnośnie ich wyników.

„W środowisku naukowym od wielu lat pojawiają się obawy o możliwość odtworzenia przeprowadzonego badania, a przez to ich wiarygodności. Nasz projekt badawczy jest pierwszym tego rodzaju przedsięwzięciem dostarczając istotnych dowodów, że obawy są jak najbardziej słuszne” skomentowała Johanna Cohoon, jedna z koordynatorek projektu. „Nasze wyniki pokazują, że odtworzenie pierwotnego wyniku może być trudniejsze niż się obecnie zakłada”.

Czy uzyskane w ten sposób wyniki są więc w stanie reprezentować wyniki uniwersalne dla każdego człowieka?