9 lat temu

Ocieplenie klimatu wywołało zmianę w polu grawitacyjnym Ziemi!

climate-change-is-affecting-earths-gravity-62116

Model geoidy Ziemi stworzony przez GOCE. Kolory na modelu obrazują różnice w wysokości (-100 lub +100 m) od idealnej geoidy. Czerwień i żółć obrazują wysokie wartości, niebieski niskie. (fot. ESA)

Efekt cieplarniany oddziałuje na naszą planetę na wiele różnych sposobów, jednym z najbardziej zaskakujących są zmiany w ziemskiej grawitacji!

Siły grawitacji nie są wszędzie takie same na powierzchni planety – zmieniają się nieznacznie w zależności od miejsca. Wpływ na siłę przyciągania mają takie czynniki jak obrót planety, rozłożenie gór i rowów oceanicznych ale przede wszystkim gęstość podłoża. Natomiast według danych dostarczonych przez satelitę Europejskiej Agencji Kosmicznej topnienie pokrywy lodowej Antarktydy spowodowało zmianę w polu grawitacyjnym Ziemi! Efekt cieplarniany pozostawił trwały ślad we właściwościach fizycznych naszej planety!

Antarktyda jest największym na ziemi obszarem zamarzniętej wody, liczącym 22 miliony km kwadratowych. Jest też magazynem 90% zasobów wodny pitnej. Naukowcy poddali analizie dane dostarczone przez satelitę GOCE (Gravity Field and Steady-State Ocean Circulation Explorer) w celu lepszego zrozumienia mechanizmu topnienia pokrywy lodowej – które obszary topnieją najszybciej oraz, które oceany zasilają wody Antarktydy.

Wizualizacja satelity GOCE na orbicie (źródło ESA)

Wizualizacja satelity GOCE na orbicie (fot. ESA)

Badacze analizowali wyniki, dostarczone przez satelitę GOCE z terenów nad Antarktydą, zebrane w okresie od listopada 2009 do czerwca 2012 roku. Sonda wyposażona w system pomiaru wysokiej rozdzielczości była w stanie dokładnie przebadać dynamikę topnienia lodowców dla poszczególnych basenów wód antarktycznych, dostarczając naukowcom najdokładniejszego modelu grawitacyjnego północnej półkuli, jaki kiedykolwiek został stworzony. Wyniki badają obecnie m. in. naukowcy z Niemiec, Holandii i Stanów Zjednoczonych.

Dane zebrane w tym czasie przez satelitę, zarejestrowały m. in. zmiany następujące w pokrywie lodowej. Obecnie tempo w jakim zanika lód na zachodniej Antarktydzie przyspiesza trzykrotnie każdego roku (od 2009 r. kiedy rozpoczęto pomiary). Obliczono też, że między 2011 a 2014 rokiem cała powierzchnia Antarktydy kurczyła się o 125 km sześciennych każdego roku.

Analizując wyniki naukowcy odkryli, że zanik lodu z terenów zachodniej Antarktydy między 2009 i 2012 zmniejszył gęstość pokrywy, co spowodowały spadek w polu grawitacyjnym regionu! Oznacza to, że na tym obszarze Ziemi siły grawitacji stały się nieco słabsze niż wcześniej!

Zmiany są niewyczuwalne dla człowieka, pytanie jednak czy nie zmieni się to w miarę topnienia większej ilości arktycznego lodu. Jak widać jednak nasz wpływ na planet jest o wiele większy niż sądzimy.

Wizualizacja pola grawitacyjnego w Antarktydzie Zachodniej. (Fot. ESA/DGFI/Planetary visions)

Wizualizacja pola grawitacyjnego w Antarktydzie Zachodniej. (Fot. ESA/DGFI/Planetary visions)