4 lata temu

Kilka słów o historii logistyki

 

Logistyka to jedna z najstarszych nauk, która towarzyszy człowiekowi od zarania, gdy jeszcze w czasach jaskiniowych musiał zarządzać zapasami i przepływem towarowym w małych gromadach ludzkich.

Jednak pojęcie logistyki, jakie znamy obecnie, wywodzi się z wojskowości. Termin logistyka znajdziemy w traktacie wojennym cesarza Bizancjum Leona VI z X wieku pt. “Sumaryczne wyłożenie sztuki wojennej”. Współczesne rozumienie logistyki wojennej znajdziemy w opracowaniu z 1838 roku “Zarys sztuki wojennej” Antoine-Henriego Jominiego. Dziś, choć logistyka nadal ma ogromne znaczenie w wojskowości i może przesądzać o losach wojen, to głównie kojarzymy ją z biznesem. Co ciekawe dopiero pod koniec lat 50. dwudziestego wieku pomyślano o tym, że wprowadzenie systemów logistycznych w życiu cywilnym może przynieść oszczędności. I choć dzisiaj trudno sobie wyobrazić jakiekolwiek poważne przedsięwzięcie biznesowe bez logistyki, to tak naprawdę zainteresowano się nią dopiero w Stanach Zjednoczonych w latach 60.

Przyszłość w logistyce

Teraz logistyka przeżywa nową erę rozwoju, a jej najbliższa przyszłość to ciągły dynamiczny rozwój. Wszystko to dzięki ogromnej popularności logistycznych kierunków studiów na wielu światowych uniwersytetach i dzięki wzmożonym działaniom naukowym by logistyka stała się jedną z najważniejszych nauk wspierających nowoczesny biznes. Napędem do rozwoju jest tu również bardzo dynamiczny postęp w automatyzacji wszelkich procesów od produkcyjnych po transportowe. Powstawanie coraz nowszych rozwiązań w sztucznej inteligencji i robotyce skutkuje ciągłym niezwykle dynamicznym rozwojem systemów logistycznych, które siłą rzeczy muszą się dostosowywać do nowych realiów. Powstały globalne firmy takie jak Amazon, których głównym obszarem działalności jest logistyka. To one, by zmniejszyć koszty działalności, inwestują w rozwój robotyki i automatyki w logistyce, tworząc popyt na tego typu urządzenia i rozwiązania. Jak wiadomo popyt tworzy podaż, więc powstaje coraz więcej firm oferujących automatyczne systemy magazynowania, transportu i pakowania. Mamy w tym procesie również polski akcent, firmę Promag S. A. która przoduje w projektowaniu, produkcji i wdrażaniu całych automatycznych systemów logistycznych, a w duchu nowoczesności oferuje również zakupy on-line. Tak więc hasłem przewodnim rozwoju logistyki w najbliższych latach będzie automatyzacja i robotyzacja.

To co to ta Logistyka?

Systemy logistyczne mogą sterować obsługą klienta, prognozowaniem popytu, przepływem informacji, kontrolą zapasów, realizowaniem zamówień, reparacjami,  zaopatrywaniem w części, lokalizacją zakładów produkcyjnych, lokalizacją magazynów, procesami zaopatrzeniowymi, pakowaniem, obsługą zwrotów, gospodarowaniem odpadami, transportem, magazynowaniem i wieloma innymi zadaniami. Wiele z nich dopiero powstaje lub powstanie w przyszłości i zasili wachlarz elementów składowych logistyki.

W języku ang. znajdujemy uproszczoną definicję w regule „7R” w Polsce nazywaną 7W:

  • right product (właściwy produkt),
  • right quantity (właściwa ilość),
  • right condition (właściwy stan),
  • right place (właściwe miejsce),
  • right time (właściwy czas),
  • right customer (właściwy klient),
  • right price (właściwa cena)

Obserwujemy dwa główne sposoby podchodzenia do realizacji założeń logistycznych:

  • podejście klasyczne — rozpatrywanie każdego z elementów w sposób indywidualny
  • podejście holistyczne — rozpatrywanie zagadnienia w sposób całościowy

Bez automatyzacji nie będzie logistyki

Choć przed logistyką wojskową wcale nie stały proste zadania, to dopiero rozwój jej cywilnej odmiany spowodował, że jest dziedziną niezwykle skomplikowaną, jednak możliwą do ogarnięcia w dotychczasowy sposób. Natomiast rozwój internetu i konieczność działania na dotąd niespotykaną skalę spowodowały, że ludzie nie są już w stanie sprawnie zarządzać wszystkimi wymaganymi aspektami logistycznymi nowoczesnych przedsiębiorstw. Dlatego tak ważne są inwestycje w nowoczesne rozwiązania oparte na sztucznej inteligencji, uczeniu maszynowym i nowoczesnej komunikacji w przesyłaniu dużych zbiorów danych. Nie będzie możliwy rozwój żadnej nowoczesnej gałęzi przemysłu i handlu bez rozwoju i inwestycji w logistykę.

Konkluzja

Jeżeli planujesz założyć firmę, lub już ją prowadzisz i chcesz uzyskać przewagę nad konkurencją, to zainteresuj się wprowadzeniem u siebie sprawnego i nowoczesnego systemu logistycznego. W konsekwencji wymusi on zastosowanie już od samego początku działalności, nowoczesnych, automatycznych i w miarę możliwości autonomicznych rozwiązań.