8 miesięcy temu

Widok z okna uniwersyteckiej biblioteki w Stambule