Studia jako projekt

Po dwunastu latach edukacji szkolnej, świeżo upieczony maturzysta, niespełna dwudziestolatek, ma do podjęcia jedną z najważniejszych decyzji w swoim życiu. Studia? A jeśli tak, to jakie? Jaki kierunek wybrać, by mieć gwarancję zatrudnienia na tak dynamicznie zmieniającym się rynku pracy? Jak wybrać kierunek studiów, kiedy o studiowaniu nie ma się jeszcze pojęcia, a rynek pracy zna się tylko od strony wakacyjnych ofert roznoszenia ulotek?

Rób to, co kochasz, a nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu

Kiedy przegląda się poradniki o wyborze studiów i projektowaniu planu kariery zawodowej, jednym z najczęściej padających haseł jest: „Studiuj to, co kochasz!”. Argumentuje się ten slogan na wiele sposobów. Powszechnie znany jest przecież fakt, że jeśli twoja praca równa się pasja, to nie przepracujesz ani jednego dnia w swoim życiu, a jednocześnie będziesz mieć fantastyczne wyniki. Stworzenie kariery na bazie swojego hobby wydaje się być gwarancją zabezpieczenia przed wypaleniem zawodowym. Czyżby? A co, kiedy hobby, niegdyś uprawiane tylko w wolnych chwilach, a teraz trwające osiem godzin dziennie, nagle okazuje się nużące? Czy nie jest tak, że jeśli zrobi się ze swojej pasji obowiązek, od którego dodatkowo zależy utrzymanie, to przestaje ona sprawiać przyjemność? W efekcie można stracić pracę i hobby jednocześnie! Hobby wymyślono po to, by rozerwać się po pracy. Pracy, która powinna być wyzwaniem motywującym do rozwoju, wysiłkiem dającym satysfakcję i to za odpowiednio wysokim wynagrodzeniem. Może lepiej zatem, by hobby zostało rozrywką na wolne kilka godzin w tygodniu, a studia i przyszła praca niech będą wybrane z rozwagą?

Research to podstawa

W dobie zalewającego nas zewsząd strumienia danych, jedną z najbardziej przydatnych umiejętności jest wyszukiwanie i selekcjonowanie przydatnych informacji. Jest ona ważna nie tylko na studiach, które polegają przede wszystkim na przetwarzaniu informacji, ale także w pracy i przy każdej aktywności wymagającej analizy. Jako że do każdego zajęcia dobrze jest być uprzednio przygotowanym, umiejętność selekcji informacji jest obecnie warunkiem przeżycia. To jest pierwsza cecha, którą powinien wykazać się świadomy i rozważny kandydat na studia. By podjąć decyzję o wyborze kierunku studiów, musi on rozważyć swoje zdolności, predyspozycje i zainteresowania, prześledzić listę dostępnych specjalności, przeanalizować je w kontekście przydatności na rynku pracy, perspektywy zatrudnienia i prognozowanego wynagrodzenia, a potem wybrać tę najbliższą jego możliwościom. Jak podkreśla Joanna Kot, Project Manager w Dziale Rekrutacji Advisory Group TEST Human Resources:

To jest test znacznie trudniejszy niż matura, bo tutaj nie ma gotowych zbiorów zadań z odpowiedziami, nie ma klucza, którego można się wyuczyć, to nie jest test wyboru. Tu potrzebna jest umiejętność, której, niestety, nie uczą nas w szkole: umiejętność myślenia analitycznego i przetwarzania informacji. To jest umiejętność, której ze świeczką szukają rekruterzy.

Projekt STUDIA

Czołowe firmy na rynku pracy zgodne są co do tego, że atrakcyjny kandydat wykazuje wachlarz umiejętności miękkich. Praca w grupie, zarządzanie projektem, a co za tym idzie zdolność do zarządzania swoim czasem, samodzielność, kreatywność, komunikatywność to zaledwie przykłady kompetencji potrzebnych nie tylko do podjęcia pracy, ale przede wszystkim studiów. Świadoma tego osoba potraktuje wybór kierunku i sam proces studiowania i zdobycia pracy jako projekt. Projekt definiuje się jako zestaw skoordynowanych, kompleksowych działań wykorzystujący równocześnie zasoby ludzkie, techniczne, administracyjne i finansowe, zmierzających do osiągnięcia konkretnego celu w określonym czasie i zgodnie z wymaganiami (Sok-Grochowska, Agnieszka, 2016). Projekt STUDIA powinien zacząć się zatem od stworzenia ogólnego i szczegółowego planu działania z uwzględnieniem pośrednich i ostatecznych celów, czyli tzw. kamieni milowych oraz określenia czasu potrzebnego na wykonanie i satysfakcjonującego stosunku jakości osiągnięć do zainwestowanych zasobów. Research, proces rekrutacji, studiowanie, poszukiwania pracy i praca to plan ogólny na najbliższe pięć lat życia świeżo upieczonego maturzysty. Kluczowym punktem w tym planie jest etap samego studiowania, jako że jest on narażony na popełnienie największej liczby niedopatrzeń. Warto sobie uświadomić, że studia to nie jest czas przeznaczony tylko na wykłady i ćwiczenia. Powszechne żarty o tym, że pracodawcy życzą sobie od absolwentów dziesięcioletniego doświadczenia w zawodzie nie są bez uzasadnienia, bo w istocie, rekruterzy chętniej wybiorą kandydata, który w trakcie studiów brał udział w stażach i praktykach związanych z przyszłym zawodem. Wszelkie aktywności społeczne związane z pracą w grupie są również mile widziane w CV. Kursy językowe i podstawowe umiejętności twarde to w dzisiejszych czasach minimum. Dlatego w trakcie studiów warto zadbać o naukę języka angielskiego oraz dodatkowego języka obcego, który zawsze jest atutem oraz opanowanie kluczowych narzędzi, jak pakiet MS Office czy obsługa wyszukiwarki, co wcale nie jest tak oczywiste i intuicyjne, jak się studentom wydaje, gdyż regularnie wychodzą ich braki w tych zagadnieniach. Zatem celami pośrednimi są: odbyte staże i praktyki, podjęte społeczne aktywności wiążące się z ugruntowaniem umiejętności miękkich, opanowanie obsługi komputera, opanowanie dwóch języków. Celem ostatecznym jest stanie się wymarzonym kandydatem na rynku pracy.

A zatem co wybrać?

Projekt STUDIA to wyzwanie, przed którym stają miliony maturzystów każdego roku. To wyzwanie sprawdzające umiejętności analitycznego myślenia, przetwarzania informacji, umiejętności miękkie i twarde, samodyscyplinę i zaangażowanie. Wybór kierunku studiów jest zawsze trudny, a z racji konieczności podejmowania go w młodym wieku może być nietrafny mimo najbardziej skrupulatnych przygotowań. To jest ryzyko. Ogromne, bo od tego zależy co najmniej kilka następnych lat życia. Przerażające? Tak, to kolejny test. Test zdolności do podejmowania ryzyka i radzenia sobie z niepowodzeniami. Postrzeganie życia jako serii testów, serii wyzwań bardzo pomaga zachować motywację i samodyscyplinę w wykonywaniu swoich projektów. Trudność wyboru kierunku studiów niech osładza pocieszająca myśl, że obecny rynek pracy wymaga umiejętności przekwalifikowania się, zatem zawsze jest czas na obranie nowego kursu na drodze kariery zawodowej, a doświadczenia zdobyte podczas realizowaniu projektu STUDIA są bezcenne.