Jakie informacje zawiera księga wieczysta?

Foto: Fotolia

W księdze wieczystej znajdują się informacje m.in. o właścicielach nieruchomości. Jak dotrzeć do treści księgi prowadzonej dla działki lub mieszkania wystawionego na sprzedaż? Na jakie informacje zwrócić szczególną uwagę, przeglądając treść księgi? Odpowiadamy na najczęściej zadawane pytania.

Księga wieczysta – podstawowe informacje

Publiczny rejestr, który przedstawia stan prawny nieruchomości, to księga wieczysta. Współcześnie księgi wieczyste są prowadzone dla różnych nieruchomości, np.: budynków, lokali i gruntów. Nie ma formalnych przeszkód, aby dokument taki był prowadzony dla prawa w postaci spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

Jeszcze kilkanaście lat temu księgi wieczyste były prowadzone jedynie w formie papierowej. W 2003 r. rozpoczęła się informatyzacja ksiąg wieczystych. Udostępnienie treści tych dokumentów w formie elektronicznej gwarantuje realizację zasady jawności formalnej ksiąg wieczystych. Zasada ta oznacza bowiem, że każda osoba zainteresowana może zapoznać się z treścią wybranej księgi.

Jakie informacje dotyczące nieruchomości są ujawniane w księdze wieczystej?

Forma prowadzenia księgi wieczystej nie wpływa na budowę tego dokumentu – każda księga składa się z czterech działów. W każdym dziale znajduje się inna pula informacji, a dokładniej:

  • dział I został przeznaczony na oznaczenie nieruchomości, czyli znajdują się w nim dane pochodzące z ewidencji gruntów,
  • w dziale II znajdują się informacje o wszystkich właścicielach nieruchomości, zarówno byłych, jak i aktualnych,
  • w dziale III zamieszcza się informacje o ograniczonych prawach rzeczowych,
  • dział IV to dział, w którym ujawnia się hipoteki ciążące na nieruchomości.

Więcej informacji o budowie księgi wieczystej, a także procedurach jej zakładania i zamykania, znajduje się w serwisie Ksiegi-wieczyste.org.

Na co zwrócić uwagę, przeglądając księgę wieczystą? Szczególnie ważny jest dział III. Przy zakupie działki pod budowę np. domu jednorodzinnego warto sprawdzić, czy na nieruchomości nie zostały ustanowione obciążenia w postaci np. przesyłu na rzecz firm przesyłowych. W tym samym dziale należy też szukać wzmianek o prowadzeniu egzekucji z nieruchomości.

Jak ustalić numer księgi wieczystej?

Z treścią księgi wieczystej można zapoznać się zarówno w wydziale ksiąg wieczystych działającym przy sądzie rejonowym, jak i online, korzystając z serwisu Ekw.ms.gov.pl, który jest prowadzony przez Ministerstwo Sprawiedliwości. Aby jednak księga wieczysta została udostępniona do wglądu, niezbędne będzie podanie jej numeru. Jak go ustalić?

Najłatwiejszym sposobem ustalenia numeru księgi wieczystej jest skorzystanie z komercyjnych serwisów. Przykładowo serwis Ksiegi-wieczyste-online.pl pozwala ustalić numer księgi wieczystej po dwóch danych: adresie i numerze działki. Posiadając numer księgi, pozostaje tylko zapoznać się z jej treścią.