Nie tylko e-recepta. Program informatyzacji służby zdrowia

Rezerwacje biletów czy hoteli, zapisywanie się na zajęcia na uczelniach, wykonywanie przelewów bankowych, zakupy – właściwie wszystko możemy dziś załatwić przez internet. Nic więc dziwnego, że polska służba zdrowia również postanowiła iść z duchem czasu. Od kilku lat trwają prace nad cyfryzacją w tym obszarze. CSIOZ, we współpracy z Ministerstwem Zdrowia i przy pomocy środków z UE, realizuje projekt P1. Jego założeniem jest uruchomienie Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania Zasobów Cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych. Co zatem zmieni się w rodzimych przychodniach i szpitalach?

Recepta dostępna online

Do końca 2017 roku ma zostać wdrożona e-recepta. Celem wprowadzenia takiej innowacji jest przede wszystkim uzyskanie większej kontroli nad receptami na leki refundowane, a także zapobieganie fałszowaniu recept. Elektroniczna recepta będzie również łatwiejsza do odczytania dla farmaceuty, co wyeliminuje zagrożenia związane z nieczytelnymi receptami. E-recepta będzie wprowadzana przez lekarza do programu P1. Pacjent otrzyma kod dostępu na telefon, który następnie zostanie zeskanowany przez aptekarza. Recepta będzie dostępna również na internetowym koncie pacjenta, wraz z danymi lekarza, który ją wypisał, oraz wskazówkami dotyczącymi podawania leku. Jednak wprowadzenie e-recept wcale nie oznacza całkowitej likwidacji recept w papierowej formie. Pacjent będzie nadal mógł otrzymać tradycyjną receptę, z tą różnicą, że będzie ona również zapisana w systemie.

Elektroniczna dokumentacja medyczna

Internetowe konto pacjenta to części elektronicznej dokumentacji medycznej, która ma zastąpić dotychczasowy sposób archiwizowania danych. Wszystkie informacje ze szpitalnych szaf i szuflad zostaną przeniesione do komputerów i będą dostępne online. Takie rozwiązanie ma ułatwić pracownikom medycznym zarówno dostęp do potrzebnych informacji, jak też wykonywanie „papierkowej roboty”. Takie usprawnienie niesie ze sobą konieczność wdrożenia odpowiednich zabezpieczeń, zatem internetowe konta pacjenta będą funkcjonowały w oparciu o podobne zasady, jak w przypadku bankowości elektronicznej.

Sprawniejsza obsługa pacjentów

Informatyzacja służby zdrowia to także nowe możliwości w zakresie obsługi pacjentów w przychodni czy gabinecie lekarskim. Na http://www.mediporta.pl/ czytamy o takich funkcjach oprogramowania medycznego, jak np. elektroniczne kalendarze i harmonogramy oraz tablice pozwalające na bieżącą kontrolę ruchu pacjentów w przychodni, połączone z eWUŚ. Dostępne są również moduły rozliczeniowe (zarówno do rozliczeń z NFZ, jak i komercyjnych) oraz moduł integracji z laboratoriami, który pozwala na szybkie zlecanie badań i odbieranie wyników. Dodatkowym udogodnieniem są funkcjonalności związane z e-receptami: baza leków, podpowiadanie poziomu refundacji leku czy ponawianie recept z historii leczenia pacjenta.