8 lat temu

Co się kryje pod powierzchnią oceanów?

Dno oceanów jest tak samo bogate, jak powierzchnia Ziemi, którą doskonale znamy. Są tam wysokie szczyty wyrastające ponad pasmami podwodnych gór, doliny, zbocza i ogromne równiny.

Ta animacja symuluje spadek poziomu wody i stopniowo odsłania szczegóły.

Gdy poziom wody spada, pierwszy pokazuje się szelf kontynentalny, który sięga do głębokości około 200 m poniżej poziomu morza.

 

Formy ukształtowania dna oceanicznego. Źródło: wikipedia

Formy ukształtowania dna oceanicznego. Źródło: wikipedia

Grzbiety morskie pojawiają się na głębokości od 2000 do 3000 m. Poniżej tej głębokości, przez kolejne 6000 m, większość powierzchni oceanu sięga już dna, wyjątkiem są głębokie rowy oceaniczne, z których najgłębszy Rów Mariański, ma głębokości 10,911 m.

Tak wygląda ukształtowanie terenu naszej planety:

worldtopo4K