9 lat temu

Jak widzą świat daltoniści?

Defekty postrzegania kolorów, dotyczą aż jednego na 12 mężczyzn, a tylko 1 na 100 kobiet. Zastanawialiście się kiedyś jak wygląda świat widziany oczami tych osób? Sprawdź, czy przypadkiem problem nie dotyczy również ciebie.

screen800x500

Czy wiesz, że aż 40% uczniów kończących gimnazjum nie jest świadomych swoich defektów widzenia?

 

Różne rodzaje zaburzeń rozpoznawania barw wynikają z wadliwego lub całkowitego braku funkcjonowania czopków. Wynikiem wadliwego działania jednego rodzaju czopków jest dichromatyzm. Najczęstsza forma ludzkiej ślepoty barw wynika z problemów z czułością czopków na barwy o średniej lub długiej długości fali (np. zielona, pomarańczowa, żółta) i pociąga za sobą problemy w odróżnianiu barw czerwonych, żółtych i zielonych od innych barw.

Łącznie problemy te określa się jako „ślepotę czerwono-zieloną” (tzw. daltonizm), chociaż jest to nazwa uproszczona i nieco mylna. Występują też rzadsze formy zaburzeń związanych z rozpoznawaniem barw. [via]

Spośród rożnych schorzeń wzroku istnieją 3 główne, dotyczące błędnego postrzegania kolorów:

color-oracle-sample

Protanotopia

nierozpoznawanie barwy czerwonej (mylenie jej z zielenią)

Dueteranopia

(tzw. daltonizm) – nierozpoznawanie barwy zielonej (mylenie jej z czerwoną)

Tritanopia

najrzadsze ze schorzeń tzw. – osoby cierpiące na to zaburzenie nie rozpoznają barwy niebieskiej (mylą ją z czernią)

Większość tych schorzeń spowodowanych jest uwarunkowaniami genetycznymi (jest dziedziczona recesywnie w sprzężeniu z chromosomem X, dlatego częściej dotyka mężczyzn niż kobiety), jednak choroby takie jak cukrzyca i zaawansowana skleroza, mogą również przyczynić się do rozwoju tych wad.

screen800x500 (1)

Jeśli chcecie zobaczyć więcej przykładów zaburzeń wzrokowych możecie odwiedzić stronę erte.com, która daje możliwość zobaczenia dowolnie załadowanego obrazka w filtrze wybranego schorzenia.

Istnieje też wiele aplikacji, które pozwalają zobaczyć świat oczami daltonistów.