4 lata temu

Ludzie chwalący się swoim intelektem przeważnie przeceniają swoją wiedzę

Nikt nie lubi zarozumiałych wszystkowiedzących.  A wyniki najnowszych badań pokazują, że ludzie, którzy są w stanie przyznać, że ich wiedza i poglądy mogą nie być do końca poprawne, są w rzeczywistości bardziej kompetentni.

Skromność a pewność siebie

Projekt prowadzony przez psycholog Elizabeth J. Krumrei-Mancuso z Uniwersytetu Pepperdine, bada koncepcję pokory intelektualnej, którą można scharakteryzować jako akceptację intelektualnej omylności w sposób otwarty i zrównoważony.

Przeciwieństwem takiej pokory jest intelektualna nadmierna pewność siebie: bycie pewnym, że masz rację co do wszystkiego. I choć ufność w to, co myślisz i wierzysz, jest dobra, zbytnia pewność siebie może być problematyczna: przeceniasz poziom wiedzy, którą według samego siebie posiadasz.

– Badania pokazują, że ci, którzy są stuprocentowo przekonani o własnych kompetencjach, prawdopodobnie błędnie wyciągną ostateczne wnioski z niejednoznacznych dowodów – wyjaśniają Krumrei-Mancuso i współautorzy badania w nowym artykule.

– Oznacza to, że jednostki mają tendencję do zniekształcania informacji tak, aby pasowały do ​​ich własnych przekonań, co może wpływać na ich interpretację informacji i zdobywanie wiedzy – dodają.

Czy skromność popłaca?

Jeśli jesteś „pokorny intelektualnie”…  Co to mówi o twojej wiedzy i zdolnościach poznawczych?

– Ogólnie, jeśli chodzi o przekonania innych, ludzie mają tendencję do doceniania, że ​​inni otwarcie przyznają się do niewiedzy lub braku pewności. Z drugiej strony, mogą także postrzegać ludzi, którzy nie są pewni swoich przekonań jako słabych, a tych, którzy zmieniają swój punkt widzenia –  jako niestabilnych lub manipulujących – wyjaśnia Krumrei-Mancuso dla  PsyPost.

– Pomysł tego projektu był motywowany chęcią zrozumienia potencjalnej wartości intelektualnej pokory. Czy to ona nam pomaga uznać naszą intelektualną omylność? – zastanawia się kierowniczka eksperymentu.

Aby się o tym przekonać, Krumrei-Mancuso i jej zespół przeprowadzili pięć oddzielnych eksperymentów obejmujących łącznie prawie 1200 uczestników, które miały na celu zbadanie różnych powiązań między pokorą intelektualną a uczeniem się.

W badaniu respondenci ankiety zostali poproszeni o odpowiedzi na serię pytań i oceniani w skali „intelektualnej pokory” opracowanej przez naukowców.

– Skala składa się z podskali Wiedza o wszystkim (cecha), oceny nadmiernej postawy wyższości intelektualnej oraz podskali Intelektualnej Otwartości (pro-cecha), oceniającej otwartość na uczenie się od innych – wyjaśniają naukowcy.

 

 

Pokora intelektualna – jak się ma do rzeczywistej wiedzy?

Wyniki eksperymentu ostatecznie pokazują, że intelektualna pokora wydaje się mieć mieszany wpływ na zdolność ludzi do zdobywania wiedzy.

Skromność intelektualna wiązała się z lepszymi wynikami w teście, który oceniał wiedzę ogólną, ale wydawało się, że nie ma to związku ze zdolnościami poznawczymi uczestników. Zaskoczyło to naukowców, którzy myśleli, że zobaczą powiązanie między nimi.

Fakt, że pokora intelektualna była powiązana z wiedzą ogólną, ale nie ze zdolnością poznawczą, może sugerować, że ta pierwsza wiąże się z wykrystalizowaną inteligencją (wyuczonymi umiejętnościami i wiedzą), ale nie z płynną inteligencją (zdolność rozwiązywania problemów) –  konkludują naukowcy.

Innymi słowy, pokora intelektualna była związana z dokładniejszą oceną ogólnej wiedzy – powiedziała Krumrei-Mancuso dla Psypost

– To znaczy, że wiedząc i będąc gotowym, że czegoś nie wiesz, wykonujesz pierwszy krok do poszukiwania nowej wiedzy – twierdzi badaczka.

To brzmi dobrze (i takie jest),  ale intelektualna pokora może też wynikać z pewnych problemów badanych.

Pokorni intelektualnie nie doceniają siebie?

W jednym z badań pokora intelektualna była również powiązana z posiadaniem niższej średniej ocen w szkole (GPA). Nie jest do końca jasne, dlaczego tak jest, ale naukowcy stawiają hipotezę, że dobór uczniów wybranych do badania, mógł w jakiś sposób wpłynąć na wyniki.

Kolejnym odkryciem było to, że ludzie pokorni intelektualnie nie docenili swoich rzeczywistych zdolności poznawczych.

Ogólnie rzecz biorąc, naukowcy uznają, że należy zrobić więcej badań, aby zrozumieć, w jaki sposób pokora intelektualna wpływa na wiedzę, poznanie i naszą zdolność uczenia się nowych rzeczy. Mamy już jednak przynajmniej kilka nowych pozytywnych danych na temat tej cechy. To ważne, ponieważ pokora intelektualna może mieć szerszy wpływ na społeczeństwo.

– Intelektualna pokora może przyczynić się do dobrobytu społecznego na wiele sposobów – wyjaśnia Krumrei-Mancuso na swoim blogu. – Intelektualna pokora jest silniejszym mechanizmem niż proste wnioskowanie o innych na podstawie samego ich zachowania, co ma wpływ na postawy i możliwe zachowania społeczne.

– Może to znacznie pomóc ludziom traktować innych z uprzejmością i życzliwością, nawet w obliczu uporczywych sporów – dodaje kierowniczka projektu.