6 lat temu

Festiwal Nauki w Warszawie

Zapraszamy 21 września na inaugurację Festiwalu Nauki w Warszawie.

Festiwal Nauki w Warszawie powołany został z inicjatywy środowisk naukowych przez Rektora Uniwersytetu Warszawskiego, Rektora Politechniki Warszawskiej oraz Prezesa Polskiej Akademii Nauk w 1996 roku. Pierwsza edycja Festiwalu odbyła się w 1997 roku.

Festiwal  jest  głosem  naukowców  przekonanych,  że  o współczesnej nauce należy rozmawiać ze społeczeństwem, udostępniać  wiedzę  i  najnowsze  odkrycia,  również,  by zyskiwać  poparcie  społeczne  dla  dalszego  rozwoju nauki  w  Polsce.

Imprezy odbywają się tam, gdzie pracuje się naukowo: w pracowniach, laboratoriach, salach doświadczalnych, seminaryjnych i wykładowych. Prelegentami są naukowcy pracujący w  instytucjach  biorących  udział  w  Festiwalu,  mający w  dorobku  osiągnięcia  naukowe, dydaktyczne i popularyzatorskie.  Festiwal  dzieli  się  na  część imprez  otwartych,  ogólnie  dostępnych  oraz  zajęcia dla  zorganizowanych  grup  szkolnych  wszystkich poziomów  edukacji (tzw. lekcje festiwalowe).

22 edycja Festiwalu Nauki

W tym roku Festiwal odbędzie się już po raz 22. Podczas 10 dni od 21 do 30 września będzie okazja spotkania się z naukowcami w ich miejscach pracy i porozmawiania na nurtujące tematy. Podczas 1000 spotkań organizowanych przez  111 instytucji naukowych tj. wyższe uczelnie warszawskie, muzea, instytuty PAN. Współorganizatorami tegorocznego wydarzenia jest Uniwersytet Warszawski, Politechnika Warszawska, Warszawski Uniwersytet Medyczny, Uniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego, Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego, Szkoła Główna Handlowa oraz Uniwersytet Humanistycznospołeczny SWPS.

Podczas tegorocznej edycji tematami przewodnimi będzie Stulecie Niepodległości, Sztuczna Inteligencja, której patronem jest Bank Millennium oraz klimat.  Festiwal nie mógłby się odbyć gdyby nie nasi sponsorzy i partnerzy – zaczynając od sponsora rządowego Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Bank Millennium – partnera tematu „Sztuczna Inteligencja”, Atende SA  patronuje z kolei debacie zamykającej festiwal, a poświęconej ogólnym prawom przyrody oraz WCIES wspierający lekcje festiwalowe dla warszawskich szkół.

Wśród blisko tysiąca spotkań festiwalowych po raz pierwszy pojawi się dyktando – sprawdzian ze znajomości polskiej ortografii dla młodzieży i dorosłych, który organizujemy we współpracy z Fundacją Języka Polskiego.

Program Festiwalu dostępny jest na stronie festiwalnauki.edu.pl, a wersje drukowaną będzie można nabyć podczas wybranych spotkań, a także 14 września będzie można kupić wraz z Gazetą Wyborczą.

Kawiarnia Naukowa

W ciągu roku w każdy trzeci poniedziałek miesiąca od października do czerwca organizujemy także Kawiarnię Naukową w Pałacu Staszica. Są to spotkania o luźniejszej formie, podczas których można dowiedzieć się wielu rzeczy i podyskutować przy kawie, herbacie i ciasteczkach.

Nagroda „ZŁOTA RÓŻA’

Nagrodę otrzymuje najlepsza polska książka popularnonaukowa wydana    w ostatnich 12 miesiącach. Jurorzy wybierają dzieło, które w interesujący, niebanalny sposób, a przede wszystkim rzetelnie, merytorycznie i jasno upowszechnia wiedzę naukową. W 2018 roku jurorami są naukowcy i popularyzatorzy nauki: dr Stanisław BajtliK (przewodniczący jury) oraz prof. Magdalena Fikus, członkowie redakcji  czasopisma „Nowe Książki: Tomasz Łubieński (pisarz, redaktor naczelny miesięcznika) i Małgorzata Borczak. Fundatorami nagrody – Festiwal Nauki w Warszawie, Instytut Książki i „Nowe Książki“. Nazwisko tegorocznego laureata poznamy na zakończenie festiwalu, 30 września. Do tej pory nagrodę zdobyli m.in.: prof. prof. Michał Hellen, Mieczysław Tomaszewski, Andrzej Kruszewicz, Tomasz Rożek czy Jean-Pierre Lasota z red. Karoliną Głowacką.

Podczas 22 edycji będzie debata z udziałem ubiegłorocznych dwojga laureatów nagrody Złota Róża–  Karoliny Głowackiej i Jeana Pierre’a Lasoty („Czy atomy istnieją?”).

Zachęcamy do zapoznania się z  listą nominowanych w tym roku do nagrody książek na stronie internetowej Festiwalu Nauki: festiwalnauki.edu.pl