Umiejętności twarde i miękkie w pracy – czym są?

Wiedza i posiadane kwalifikacje mogą okazać się kluczowe podczas rozmowy o pracę. Nie zawsze jednak decydują one w ostateczności o tym, czy dany kandydat pokona rywali w walce o wymarzone stanowisko. Oprócz doświadczenia bardzo przydatne okazują się również kompetencje miękkie. Czym są i jak odróżnić je od tych zwanych „twardymi”? Koniecznie przeczytaj zanim udasz się na rozmowę kwalifikacyjną!

Umiejętności twarde

Tak właśnie określamy zbiór całej naszej zdobytej wiedzy, doświadczenie i zdolności zawodowe. Nabywamy je głównie podczas studiów, ale także podczas udziału w kursach, szkoleniach, poprzedniej pracy, czy też na własną rękę (jeśli jesteś typem samouka). Umiejętności twarde, są często nazywane zamiennie „kompetencjami”. W odróżnieniu od tych miękkich, o których będzie mowa za chwilę, możemy je w jasny i klarowny sposób zmierzyć, np. poprzez wykonanie określonego zadania, czynności. Potwierdzają je rożne certyfikaty i dyplomy, choć te czasami nie są adekwatne do przyswojonej faktycznie wiedzy.

Kompetencje twarde – przykłady

Możemy tutaj wymienić, między innymi:

– umiejętność obsługi komputera,

– specjalistyczna wiedza z danej dziedziny,

– posiadanie prawa jazdy,

– znajomość języków obcych.

Umiejętności miękkie

Stanowią one ogół cech psychofizycznych i umiejętności społecznych, interpersonalnych. Podobnie jak w przypadku umiejętności twardych, możemy je zamiennie nazywać „kompetencjami”. Nie da się ich zmierzyć i wbrew pozorom, są dużo trudniejsze do „przyswojenia’, osiągnięcia niż twarde. Trzeba je ćwiczyć i sukcesywnie rozwijać.

Kompetencje miękkie – przykłady

Wymieniać można by tu sporo, ale to, np.:

– kreatywność,

– umiejętność pracy pod presją czasu,

– asertywność,

– praca w zespole,

– komunikatywność,

– dobra organizacja pracy.

A to ciekawe!

Samą znajomość języków obcych możemy przypisać do kompetencji twardych, ale niektóre aspekty lingwistyczne dobrze jest rozwijać w aspekcie umiejętności miękkich. Co to właściwie oznacza? Znajomość gramatyki, słownictwa, językowych niuansów, jest niezmiernie ważna, ale w biznesie nacisk kładziony jest na charakter praktyczny języka. Przyswojony materiał z angielskiego należy więc wykorzystać w celach użytkowych, jak np. podczas prowadzenia negocjacji z klientem w języku obcym. Dostrzegli to m.in. lektorzy angielskiego ze szkoły Speak Up, w której korzysta się z innowacyjnych metod nauczania (inspiracja konferencjami Ted Talks). Praktyczna komunikacja językowa to gwarancja sukcesu!

Idealny pracownik – jaki jest?

Świadomy swoich kompetencji – tych twardych, jak i miękkich. Nie skupiaj się więc tylko na jednych: oprócz cennego doświadczenia, rozwijaj też swoje cechy osobowe. Wtedy będziesz pożądaną osobą na rynku pracy i to Ty będziesz stawiać warunki.

Oferta angielskiego dla firm: https://www.speak-up.pl/angielski-dla-firm