7 lat temu

Co było przed Wielkim Wybuchem – naukowcy twierdzą, że odkryli tajemnicę

Nicość, wielka czarna dziura, czy tętniący życiem multiwers? Odpowiedzi na pytanie „co było przed wielkim wybuchem” starają się dostarczyć zarówno naukowcy jak i filozofowie.

kosmos-przed-wielkim-wybuchem

Kanadyjsko-egipski zespół fizyków postanowił kompleksowo przeanalizować możliwe scenariusze.

Naukowcy w swoim podejściu postanowili zastosować teorie fizyki kwantowej (które odnoszą się do świata cząstek elementarnych) i zastosować je do całości wszechświata, opierającego się na zasadach teorii względności. Takie podejście pozwala na osiągniecie interesujących wyników.

Wyniki opublikowano w Nature.

Naukowcy przeanalizowali poszczególne etapy życia naszego kosmosu dzieląc je na cztery „kosmologiczne fazy”. Prócz tego ustali co prawdopodobnie było przez pojawieniem się wszechświata…

Przed powstaniem naszego wszechświata istniał… innych wszechświat, a w zasadzie inna „kosmologiczna faza” wszechświata. Po zakończeniu istnienia naszego kosmosu powstanie kolejny. I tak cały czas.

Profesor Mir Faizal wyjaśnia koncepcję na zasadzie analogii:

„W naszym modelu kosmologicznym, wszechświat nie zacząć od wielkiego wybuchu, ale było to przejście fazowe od jednego do drugiego etapu wszechświata.

Jest to możliwe dlatego, że wszechświat może istnieć w czterech różnych fazach, jak zwykła woda może istnieć w trzech stanach skupienia. Tak, jak możemy poznać właściwości lodu, studiując wodę, tak możemy dowiedzieć się kosmosie poprzedzającym Wielki Wybuch, studiując fizykę obecnego wszechświata.

Korzystając z naszego modelu kosmologicznego możemy studiować fizykę fazy kosmologicznej sprzed powstania naszego wszechświata.”

Mimo iż jest nieskończenie wielki – wszechświat jest, zdaniem naukowców, cykliczny i zawsze istnieje w jednej z czterech faz życia.

Profesor Faizal wyjaśnia również, że chociaż istnieje wiele różnych podejść do kwantowej grawitacji, jak teoria strun lub pętla kwantowej grawitacji, większość z nich ma pewną wspólną cechę – zakładają, że istnieje minimalna wartość długości wszechświata, poniżej którego przestrzeń nie może istnieć. Wiele z tych podejść przewiduje również, że istnieje „maksymalna energia”, której nie może przekroczyć żaden obiekt w kosmosie.

Łącząc efekty istnienia minimalnej długości oraz maksymalnej energii do przygotowywanego modelu kosmologicznego, naukowcy uzyskali cykliczny wszechświat. Co więcej z modelu uśnięto w zasadzie Wielki Wybuch. Przez część naukowców jest on uważany za problem teorii względności, ponieważ zaistnienie osobliwości (wybuchu) wymaga złamania wszelkich praw fizyki.

„Osobliwości są problemem w fizyce, ponieważ wskazują miejsce, gdzie wszelkie prawa załamują się. W takich miejscach nie można zastosować praw fizyki, aby uzyskać miarodajne efekty. Nowy model kosmologiczny znosi taką osobliwość”.