8 lat temu

Fizyka kwantowa na temat duszy

Czy ludzka dusza może być stanem kwantowym?

Fractal Mind series. Composition of human head fractal and design elements to serve as a supporting backdrop for projects on mind dreams thinking consciousness and imagination

Niektórzy fizycy sądzą, że między ciałem a duszą zachodzi relacja jak pomiędzy cząsteczkami elementarnymi.

Zagadki fizyki kwantowej wywołują zamieszanie nie tylko w świecie fizyki. Jej założenia i odkryte specyficzne reakcje zachodzące na poziomie cząstek mogą odpowiadać naszej wiedzy na temat tego, co nazywamy duszą.

Oto wypowiedzi kilku przedstawicieli świata nauki, którzy opowiadają się za taką interpretacją.

Dr Hans-Peter Dürr

Dr Hans-Peter Dürr były szef Instytutu Fizyki Maxa Plancka w Monachium jest zwolennikiem opinii, że dualizm najmniejszych cząstek nie jest ograniczony tylko do subatomowego świata, lecz jest wszechobecny. Oznacza to, że dualizm między ciałem a duszą może być, zdaniem naukowca, tak samo realny, jak dualizm korpuskularno-falowy cząstek.

Według niego w całym wszechświecie istnieje uniwersalny kod kwantowy, który dotyczy całej ożywionej i nieożywionej materii. W konsekwencji Dürr wierzy – bazując na podstawie rozważań czysto fizycznych – w egzystencję po śmierci. Wyjaśnia to w następujący sposób w wywiadzie:

„Postrzegamy świat jako tu i teraz, ale ten świat jest w rzeczywistości tylko materialnym poziomem, który jesteśmy w stanie zrozumieć. Ponad nim istnieje nieskończona, znacznie większa rzeczywistość, w której zakorzeniony jest nasz świat. Z tego powodu nasze życie na tej płaszczyźnie jest otoczone przez zaświaty.

Proszę sobie wyobrazić, że spisuje pan swoją egzystencję na jakiegoś rodzaju twardym dysku (mózgu), który przenosi informacje również na duchowe, kwantowe pole. Kiedy umrę, nie stracę tych informacji, to właśnie jest świadomość. Ciało umiera, ale duchowe pole kwantowe istnieje nadal. W ten sposób jesteśmy nieśmiertelni”.

Dr Christian Hellweg

Do podobnych wniosków dochodzi również inny światowej sławy fizyk Dr Christian Hellweg, który jest przekonany, że także dusza ma swój stan kwantowy.

Po ukończeniu studiów w dziedzinie fizyki i medycyny badał funkcjonowanie mózgu w Instytucie Chemii Biofizycznej Maxa Plancka w Getyndze. Po kilku latach badań był w stanie wykazać, że informacje w centralnym układzie nerwowym mogą być kodowane fazowo. W ostatnich latach poświęcił się studiowaniu problemu ciała i duszy oraz zjawisku postrzegania fantomowego i halucynacjom.

Szczególnie zainteresował się szumom usznym, które są przykładem postrzegania fantomowego w przypadku słuchu. Specjalizuje się również w ich leczeniu. Podsumowuje swoją pracę w następujący sposób:

„Nasze myśli, nasza wola, nasza świadomość i nasze uczucia wykazują właściwości, które mogą być określane jako właściwości duchowe … Nie da się wykryć bezpośredniej interakcji ducha ze znanymi nam siłami przyrodniczymi, takimi jak grawitacja lub siły elektromagnetyczne.

Z drugiej jednak strony te duchowe właściwości dokładnie odpowiadają właściwościom wyróżniającym zagadkowe i zdumiewające zjawiska w świecie kwantowym. Rzeczywistość kwantowa w tym przypadku odnosi się do tej sfery naszego świata, która jest nierzeczywista, sfery niepewności”.

John Archibald Wheeler

Amerykański fizyk John Archibald Wheeler reprezentuje podobny pogląd:

„Wielu naukowców miało nadzieję, że świat jest w pewnym sensie tradycyjny – a przynajmniej wolny od wszelkich osobliwości, takich jak np. duże obiekty znajdujące się w tym samym miejscu w tym samym czasie. Ale te nadzieje zostały zmiażdżone przez szereg nowych eksperymentów”.

Robert Jahn

Obecnie coraz częściej prowadzone są badania na temat interakcji między świadomością a materią. Jednym z czołowych naukowców w tej dziedzinie jest fizyk profesor Robert Jahn z Uniwersytetu Princeton w stanie New Jersey.

Stwierdza on, że jeśli ruchomości i informacje mogą być wymieniane w obu kierunkach między ludzką świadomością i środowiskiem fizycznym, musimy przyjąć również „molekularny potencjał wiążący” istniejący dla świadomości.

Podsumowując: zgodnie z teorią, należy przyznać świadomości znane nam właściwości kwantowe. Jego zdaniem nie ma sensu przypisywać informacji albo do świata fizycznego, albo duchowego ani oddzielać efektów fizycznych od skutków duchowych.

David Bohm

Fizyk kwantowy David Bohm, uczeń i przyjaciel Alberta Einsteina, wychodził z podobnych założeń. Jak pisał:

„Wyniki współczesnych nauk przyrodniczych mają sens tylko wtedy, gdy założymy wewnętrzną, jednolitą, transcendentną rzeczywistość, która jest oparta na wszystkich zewnętrznych danych i faktach. Głębia ludzkiej świadomości jest jednym z nich”.

Jeremy Hayward

Fizyk jądrowy i biolog molekularny Jeremy Hayward z Uniwersytetu Cambridge również nie ukrywa swoich przekonań w tym temacie:

„Wielu naukowców, którzy nadal są częścią głównego nurtu naukowego, nie boi się otwarcie stwierdzić, że świadomość może obok przestrzeni, czasu, materii i energii, być jednym z podstawowych elementów świata – może nawet bardziej fundamentalnym niż przestrzeń i czas. Wykluczanie ducha z natury może być błędem”.