2 lata temu

Pełnomocnictwo do załatwienie spraw w Polsce sporządzone za granicą

Pełnomocnictwo.

Bywają w życiu takie sytuacje, że mimo pobytu za granicą musimy załatwić jakieś sprawy notarialne w Polsce. Wiele osób podróżuje i osiedla się w innych krajach niż nasz. W takiej sytuacji nie zawsze możliwy jest szybki przyjazd do Polski, zwłaszcza na dłuższy czas. Niekoniecznie jednak możemy czekać na sprzyjające okoliczności. Wyjściem z takiej sytuacji jest ustanowienie pełnomocnika w osobie zaufanej. Pełnomocnik będzie mógł w naszym imieniu dokonać różnych czynności formalnych, w tym sprzedaży nieruchomości u notariusza. Należy tylko poznać zasady sporządzania pełnomocnictwa za granicą.

Pełnomocnictwo jako akt notarialny

Zgodnie z Kodeksem cywilnym skoro sprzedaż nieruchomości odbywa się przez akt notarialny, to pełnomocnictwo do tej czynności też musi mieć taką formę. Zakłada to  art. 99 § 1: „Jeżeli do ważności czynności prawnej potrzebna jest szczególna forma, pełnomocnictwo do dokonania tej czynności powinno być udzielone w tej samej formie”. Należy też odnieść się w tym miejscu do art. 158: „umowa sprzedaży nieruchomości powinna być pod rygorem nieważności sporządzona w formie aktu notarialnego”. Jest to dowód na to, że pełnomocnictwo do bycia stroną w akcie notarialnym też musi mieć formę właśnie tego aktu.

Pełnomocnictwo spisane u konsula

Jeżeli przebywamy za granicą, to pierwszą opcją sporządzenia pełnomocnictwa jest wizyta u konsula. Zgodnie bowiem z art. 19 ust. 4 ustawy o funkcjach konsulów Rzeczypospolitej Polskiej, „konsul może sporządzić akt notarialny pod warunkiem uzyskania od Ministra Sprawiedliwości pisemnego upoważnienia wydanego na wniosek Ministra Spraw Zagranicznych”.  Nie jest to jednak działanie bardzo proste, bo konsul za każdym razem musi uzyskać pisemne upoważnienie Ministra Sprawiedliwości, po wniosku Ministra Spraw Zagranicznych. Akt taki będzie wydany tylko wtedy, jeżeli jest to w interesie państwa lub obywatela polskiego oraz dotyczy skutków prawnych na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Pełnomocnictwo u notariusza sporządzone poza Polską

Częściej wybieraną metodą jest uzyskanie pełnomocnictwa u zagranicznego notariusza. Należy jednak pamiętać, że takie pełnomocnictwo, aby było skuteczne prawnie w Polsce, musi zawierać tzw. klauzulę apostille. Jest to poświadczenie dokumentu wykonane zgodnie z Konwencja haską z 5 października 1961 r. Wykonuje się je według określonego wzorca. Dopiero dokument, w tym akt notarialny, zaopatrzony w apostille może być używany legalnie w innym państwie. Apostille wydaje odpowiedni organ w danym państwie. Jest to forma adnotacji na właściwym dokumencie, bardzo często właśnie na akcie notarialnym. Dodatkowo wymagane jest oświadczenie (notariusza), że pełnomocnictwo spełnia warunki prawne w kraju, w którym je sporządzono. Trzeba podać odpowiednie przepisy z ustaw. Żeby móc wykorzystywać tak wykonane za granicą pełnomocnictwo, należy zadbać o jeszcze jeden element. Jest to konieczność przetłumaczenia go – i to przez tłumacza przysięgłego języka, w którym dokument zapisano wraz z dołączeniem klauzuli apostille.

Po spełnieniu tych wszystkich wymagań nasz pełnomocnik w Polsce będzie mógł dokonywać w naszym imieniu różnych czynności – w tym notarialnych, np. sprzedaży nieruchomości. Warto więc wcześniej postarać się o ten dokument, bo – jak widać – jego uzyskanie może zająć trochę czasu. W zamian jednak zyskujemy spokój, że zaufana osoba ma moc prawną do działania w naszym imieniu na terenie kraju.

Więcej informacji w serwisach OdpowiedziPrawne.pl i ePorady24.pl