3 lata temu

Kotły na pellet drzewny torują drogę do rozwiązań w zakresie biopaliw

Jeszcze dziesięć lat temu wielu ludzi w Grand County w amerykańskim stanie Kolorado miało poważny problem: co zrobić ze wszystkimi martwymi drzewami, zaścielającymi okoliczne wzgórza.  Producenci mebli kupowali tylko niewielką część drewna, więc władze stanu szukały sposobu na wykorzystanie martwych drzew, które zalegały w lasach całego Kolorado.

Problemem zajęła się firma Mountain Parks Electric. Przez kilka lat szukała sposobu na przekształcenie drewna w wydajne, odnawialne źródło energii. W międzyczasie na amerykańskie drewno znaleźli się nabywcy w Europie. Europejskie elektrownie węglowe, by spełnić normy ustanowione przez władze Unii Europejskiej musiały w części spalać biomasę, co dawało także dodatkowe fundusze na dalszą modernizację i stopniowe odchodzenie od spalania węgla. Problem martwych drzew chwilowo stał się mniej dokuczliwy. Za to pojawił się inny, bo tysiące hektarów amerykańskich lasów szło pod topór na potrzeby europejskich elektrowni. Ten proceder został kilka lat temu ukrócony, a Mountain Parks Electronic w międzyczasie znalazł sposób na wykorzystanie obumierających drzew. Firma  zaczęła zachęcać do komercyjnych i mieszkaniowych zastosowań alternatywnych źródeł energii.

Technologia w służbie klimatu

W miejscowości Granby, gdzie znajduje się główna siedziba MCE stanął dziesięć lat temu wysokowydajny system kotłowy zaprojektowany specjalnie do spalania paliw drzewnych, takich jak pellet, brykiety i zrębki drzewne. System ogrzewa kilkadziesiąt budynków w mieście, łącznie z ratuszem i miejscową szkołą podstawową.

Aby kocioł mógł ogrzewać część miasteczka, MCE gromadzi najpierw 25 ton pelletu w silosie zewnętrznym. Pellety drzewne przemieszczają się po przenośniku do mniejszego zbiornika magazynowego wewnątrz, z którego powoli trafiają do kotła na pellet. Kocioł podgrzewa wodę, która przepływa podziemnymi rurami do systemu ogrzewania promiennikowego wbudowanego w podłogi budynków. Uruchamia również zainstalowane w budynkach ścienne wymienniki ciepła woda-powietrze. Popiół wytworzona w procesie spalania co tydzień wybierany i trafia do okolicznych farmerów jako bionawóz.

MPE płaci 150 dolarów za tonę pelletu drzewnego, czyli około 75 000 dolarów za sezon grzewczy. okazało się, ze ogrzewanie miasta kotłem na pellet drzewny jest tańszym źródłem ciepła niż propan, gaz ziemny lub olej i tylko nieznacznie droższym niż powietrzna pompa ciepła. Węgiel jest nadal najtańszym źródłem ciepła w Kolorado, ale wszyscy tu wiedzą, że jego dni są policzone.

Uważane za neutralne pod względem emisji, pellety drzewne powodują mniejszą emisję dwutlenku węgla niż gaz ziemny lub propan i mniej więcej tyle samo co olej. Korzystanie z pelletów wspiera lokalne firmy, a komercyjny kocioł opalany pelletem tworzy większy rynek na pellety niż domowe kotły na pellet drzewny. Przemysłowe zastosowanie pelletu drzewnego jest dziś coraz większe. W ten sam sposób, w jaki kocioł na pellet wykorzystuje instalacje ciepłej wody do ogrzewania ratusza, szkoły i okolicznych budynków, tak kocioł przemysłowy może już dziś ogrzać całe miasto. Eksperyment MCE udowodnił, że kotły na pellet drzewny uważane za dobre rozwiązanie dla indywidualnych gospodarstw domowych sprawdzają się także w większej skali.  Dwa lata temu doprowadził ciepło z sieci opalanej pelletem do nowych osiedli mieszkaniowych, obiektów handlowych i budynków administracji.

Nowoczesne kotły na pellet

Przyszłość energii i ciepła wytwarzanego przez kotły opalane pelletem drzewnym zależy od tych rozwijających się technologii i tych, które jeszcze nie zostały odkryte. Już dziś jednak paliwa drzewne mogą stanowić tańsze, czystsze źródło energii i ciepła niż węgiel, czy inne paliwa stałe. Ba, już dziś praktyczne bezemisyjne kotły na pellet drzewny pracują w europejskich i amerykańskich elektrowniach.

W największej brytyjskiej elektrowni Drax rok temu rozpoczęto wychwytywanie dwutlenku węgla produkowanego przy spalaniu biomasy drzewnej. To pierwsza na świecie tego rodzaju instalacja. W ubiegłej dekadzie największa brytyjska elektrownia węglowa dostosowała większość swoich bloków do spalania biomasy, a zwłaszcza pelletów drzewnych.

W ramach projektu BECCS (Bioenergy Carbon Capture and Storage) uruchomiono instalację wyłapywania i przechowywania dwutlenku węgla. Szersze wdrożenie BECCS ma pozwolić największej brytyjskiej elektrowni na biomasę osiągnąć status całkowicie bezemisyjnej.

Obecnie Drax to największa na świecie elektrownia spalająca biomasę, produkująca energię z użyciem pelletu drzewnego w ilości odpowiadającej zapotrzebowaniu 4 mln brytyjskich gospodarstw domowych. Mnożąc tę liczbę przez średnie zużycie energii brytyjskich gospodarstw domowych na poziomie 4 MWh, daje to roczną generację na poziomie 16 TWh energii elektrycznej. Jak z tego wynika kotły na pellet drzewny torują dziś drogę do rozwiązań w zakresie biopaliw nie tylko w zakresie ogrzewania gospodarstw domowych, ale także na skalę przemysłową. I każdy z nas może skorzystać z takich nowoczesnych rozwiązań zmieniając obecny kocioł na nowoczesny kocioł na pellet matki Stalmark.