4 lata temu

Czym są prace badawczo rozwojowe (B+R)?

Motorem całej dzisiejszej gospodarki, niezależnie od jej gałęzi, jest rozwój. Właśnie dlatego tak ceniony w wielu przedsiębiorstwach są tak zwane prace badawczo rozwojowe, określane najczęściej skrótem B+R. Czym dokładnie są te prace i jakich działań nie można pod nie podciągnąć? Podpowiadamy.

Prace badawczo rozwojowe B+R – co to takiego?

Prace badawczo rozwojowe, czyli tak zwana działalność B+R to wszelkiego rodzaju procesy, które prowadzą do ulepszania istniejących już produktów (na przykład leków), ale także produkowanie całkowicie nowych, ulepszonych lub zmienionych ich wersji. W skład ich wchodzi także opracowywanie różnego rodzaju prototypowych projektów, prowadzenie systematycznych badań, analiz teoretycznych a także produkcji eksperymentalnej. Ulepszanie i doskonalenie techniki ma miejsce zarówno w następstwie studiów teoretycznych, jak i praktycznych, które prowadzą do doskonalenia technologii, tworzenia nowych koncepcji i techniki.

Co nie zostanie uznane za prace B+R?

Czy jednak oznacza to, że wszystkie badania mogą zostać uznane za B+R? Niekoniecznie. Zajęcia, które nie pociągają za sobą postępu naukowego czy technicznego nie mogą być uznawane za prace badawczo rozwojowe. Tym samym nie można podciągnąć pod tę kategorię czynności takich jak usuwanie błędów z różnego rodzaju systemów, używanie standardowych metod do wykonywaniach jakichś projektów czy tworzenia nowych produktów według istniejących już narzędzi czy metod.

Od 2016 roku funkcjonuje tak zwany system zachęt, który umożliwia przedsiębiorcom skorzystanie z tak zwanej ulgi R+B oraz odliczenie od podstawy opodatkowania części tych wydatków, które były poniesione na wszystkie te działania.

Badania naukowe a prace rozwojowe

Nadania naukowe można podzielić na badania podstawowe, stosowane oraz przemysłowe. Te pierwsze to oryginalne, eksperymentalne lub teoretyczne prace rozwojowe, które podejmowane są przede wszystkim w celu zdobycia nowej wiedzy o obserwowanych faktach. Nie są nastawione na zastosowanie komercyjne. Badania stosowane obejmują te prace badawcze, które podejmowane są w celu zdobycia nowej wiedzy i zastosowania jej w praktyce. Badania przemysłowe służą zdobywaniu nowej wiedzy i umiejętności w celu opracowania produktów i procesów, które służą do budowy prototypów substancji i urządzeń między innymi w warunkach laboratoryjnych.

Pracami rozwojowymi nazywamy łączenie i wykorzystywanie dostępnej wiedzy i umiejętności naukowych i technologicznych w celu tworzenia nowych ulepszonych wersji procesów, usług lub produktów. W skład wchodzi zarówno opracowywanie prototypów, jak i projektów pilotażowych, które mogą być wykorzystywane w celach komercyjnych, a także w celach dalszego udoskonalania technicznego produktów, których ostateczny kształt nie został jeszcze określony.

Prace badawczo rozwojowe B+R są bardzo obiecujące, ponieważ w ich wyniku dochodzi do ulepszania dotychczasowych wynalazków, tworzenia nowych koncepcji i teorii a także technologii i metodyki. Za ich sprawą dochodzi do przełomowych wynalazków.