Domeny .pl – raport kwartalny NASK

 

NASK, czyli Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa publikuje raporty, które pokazują, jak wygląda w Polsce sytuacja na rynku domen z rozszerzeniem .pl. Instytucja ta pełni funkcję rejestru domen z rozszerzeniem .pl. Jak zmieniła się sytuacja rynkowa takich domen w czwartym kwartale 2018 roku w stosunku do poprzedniego kwartału?

Rynek domen .pl

Na koniec 4 kwartału 2018 roku w bazie NASK znajdowało się 2 596 748 aktywnych nazw. Od blisko 7 lat ich liczba utrzymuje się na zbliżonym poziomie, przy czym w 2016 roku zbliżyła się do 2,75 mln. W 2017 roku ich liczb była podobna jak w roku 2018. 76,84 proc. nazw zarejestrowanych było bezpośrednio w domenie .pl, 18,84 proc. to domeny funkcjonalne (.com.pl czy .org.pl), a 4,32 proc. domeny regionalne (np. .ustka.pl). W stosunku do trzeciego kwartału 2018 roku przybyło 11 139 nazw.

Najważniejsze liczby, jakie charakteryzują czwarty kwartał 2018 roku to:

  • 1,07 mln – liczba abonentów,
  • 34 tys. – liczba transferów,
  • 2,5 tys. – dzienna liczba rejestracji nazw,
  • 65,6 proc. – wskaźnik odnowień, tj. procent nazw, które zostały przedłużone na kolejny okres rozliczeniowy.

W ostatnim kwartale 2018 roku dokonano 33 802 transferów, czyli przeniesienia domeny do innego operatora. W 1105 przypadkach transferu dokonano z jednoczesnym odnowieniem domeny na kolejny okres rozliczeniowy. 96,73 proc. transakcji dotyczyło domen aktywnych. W trzecim kwartale 2018 roku transferów dokonano zdecydowanie więcej, bo aż ponad 43 tys.

Wskaźnik odnowienia domen

Jak już wspomnieliśmy, wskaźnik odnowienia domen wynosił w ostatnim kwartale 2018 roku 65,6 proc. Oznacza to wynik o 0,54 proc. niższy niż w poprzednim kwartale. W opisywanym okresie przedłużonych zostało 405 tys. nazw, z czego 77,42 proc. to były domeny .pl drugiego poziomu. Wskaźnik odnowień systematycznie rośnie od początku 2017 roku.

W ostatnim kwartale 2018 roku zarejestrowano 230 051 domen .pl, czyli o 7 tys. więcej niż w kwartale poprzednim, co dało średnią wynoszącą 2 501 dziennie. Najwięcej nazw zarejestrowano w październiku – 85 505, a najmniej w grudniu – 68 301[M.S.1] .

Na koniec ostatniego kwartału 2018 roku domena .pl była nazwą wybraną przez 1 075 433 abonentów. Średnia na jednego użytkownika wynosiła 2,41 [M.S.2] takich domen. 66,03 proc. nazw zarejestrowanych było przez organizacje, a 33,97 proc. przez osoby fizyczne. Aż 93,54 proc. domen utrzymywanych było na rzecz podmiotów mających siedzibę w Polsce. Poza Polską, najwięcej abonentów posiadało siedzibę w Niemczech – 1,51 proc. 67,79 proc. użytkowników miało zarejestrowaną jedną nazwę, 14,77 proc. dwie, 5,68 proc. trzy, 3,34 proc. cztery, 2,51 proc. pięć, 3,49 proc. od sześciu do dziesięciu, a 2,42 proc. dziesięć nazw i więcej. W omawianym okresie dokonano 32 188 cesji, czyli zmiany abonenta domeny.

Nieustannie małym zainteresowaniem cieszą się domeny IDN, czyli nazwy z polskimi znakami dialektycznymi. W ostatnim kwartale 2018 roku zarejestrowano 3 429 takich nazw. W tym przypadku mamy do czynienia ze spadkiem w stosunku do poprzedniego kwartału o 1,18 proc. Domeny tego rodzaju największą popularnością cieszyły się w 2012 roku, kiedy liczba aktywnych nazw wynosiła około 65 tys., natomiast wynik na koniec czwartego kwartału 2018 roku był o około 30 tys. niższy.

Opcje na domeny

Niewielką popularnością cieszyło się zakładanie opcji na domenę. Na czym to polega? Otóż w przypadku założenia opcji, osoba, która tego dokonała, ma prawo pierwszeństwa rejestracji danej nazwy w ciągu 3 lat, jeśli nie zostanie ona przedłużona na kolejny okres rozliczeniowy przez dotychczasowego abonenta. W ostatnim kwartale 2018 roku założono ich 2 571, co oznacza, że było ich o 552 mniej niż w poprzednim kwartale. 1 503 umowy opcji zakończyły się udostępnieniem domeny do rejestracji.