Ulga na internet

Tak zwana „ulga na internet” jest jedną z popularniejszych preferencji, z których korzystają podatnicy w Polsce. Została ona stworzona przez ustawodawcę w konkretnym celu – tutaj wspierania przez rozwoju i używania sieci internetowej w kraju oraz podnoszenia standardu życia obywateli w tym zakresie. Ze względu na ograniczone możliwości budżetowe, należy jednak pamiętać, że przepisy określają pewne zasady uprawniające do skorzystania z tej pomocy. Nie można z niej więc korzystać dowolnie.

Podstawy prawne i limity ulgi podatkowej

Podstawa prawna umożliwiająca skorzystanie z pomocy jaką jest ulga podatkowa na internet są konkretne przepisy. W przypadku osób fizycznych będzie to przede wszystkim ustawa Podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT 36, PIT 37, PIT 28 i deklaracje). W artykule 26 tego aktu prawnego określono, że podstawę obliczenia podatku stanowi (z określonymi wyjątkami) dochód, po odliczeniu wskazanych kwot. Jedną z nich jest aktualnie kwota wydatków poniesionych przez podatnika z tytułu użytkowania sieci internet. Już tutaj ustawodawca określił jednak pierwszy warunek, a dokładniej limit. Ulga podatkowa na internet może wynosić maksymalnie 760 złotych w roku podatkowym.

Warunki skorzystania z pomocy

Ustawodawca stara się wspierać rozwój sieci internetowej. W swoich działaniach zakłada, że jeżeli dana osoba przyzwyczai się do korzystania z codziennej działalności z internetu, dalej będzie ten trend kontynuować. Polska nadal odstaje od zachodnich sąsiadów w zakresie dostępu do nowoczesnych technologii, a mapy określające dostęp do internetu nie są najkorzystniejsze. Rządzący stwierdzili, że przeprowadzenie reformy i umożliwienie dostępu do internetu za pomocą środków publicznych przekracza aktualne możliwości budżetowe państwa, dlatego ustawodawca wyszedł z inicjatywą wsparcia podatników, zamiast zastępowania ich działań. Oznacza to, że podatnik może ponieść koszt używania internetu i otrzymać z tego tytułu preferencję – taką jak ulga podatkowa. Określono jednak konkretne warunki mające na celu realizację wyżej określonych celów.

  • Podatnik powinien posiadać odpowiednie dokumenty na poniesienie wydatków związanych z użytkowaniem sieci internet.
  • Podatnik może skorzystać wyłącznie przez dwa następujące po sobie kolejno lata, pod warunkiem, że wcześniej nie korzystał z ulgi.

Ulga podatkowa na internet z założenia nie dotyczy budowy czy modernizacji sieci internetowych, co ma na celu wspieranie między innymi dostępu do internetu bezprzewodowego. W praktyce by skorzystać z pomocy państwa w tym zakresie wystarczy odpowiednio uwzględnić ulgę podatkową na internet w swoim rocznym zeznaniu podatkowym PIT.

Podsumowanie i skrót informacji

Ulga podatkowa na internet jest rodzajem pomocy, która ma na celu wparcie rozwoju sieci internet oraz podnoszenie ilości osób używających go w Polsce. W dużym skrócie z ulgi podatkowej na internet mogą skorzystać podatnicy, którzy ponieśli już wydatki. Maksymalną kwotą aktualnego limitu jest 760 złotych rocznie. Można z niech skorzystać w określonym maksymalnym terminie dwóch następujących po sobie lat. By skorzystać z preferencji wystarczy odpowiednio wypełnić swoje roczne zeznanie podatkowe.