12 miesięcy temu

Wymieranie permskie – największa katastrofa w dziejach Ziemi