6 lat temu

Skąd wiemy, że istnieją ogólne prawa przyrody?

Debata finałowa XXII Festiwalu Nauki pod patronatem Atende S.A.

Stwierdzenie, że „świat realny jest poznawalny” jest oparte na przekonaniu, iż istnieją uniwersalne prawa przyrody. Niezależne od miejsca, czasu, kultury, języka, czynników politycznych czy psychologicznych.
Jakie mamy dowody na uniwersalność praw przyrody? Jak historycznie dochodziliśmy do przekonania o ich istnieniu? Czy wszystko co wiemy ma charakter praw uniwersalnych? Jaką część rzeczywistości opisują uniwersalne prawa?

Prowadzenie: Dr Stanisław Bajtlik

Paneliści: Prof. Marek Abramowicz, Prof. Ewa Bartnik, Prof. Krzysztof Meissner