Jak działa i czemu służy wykrywacz metali?

Wykrywacz metali to urządzenie wykorzystujące indukcję elektromagnetyczną. Dzięki temu można za jego pomocą zlokalizować metal zarówno pod ziemią, jak i w różnych obiektach. O obecności wykrywanego materiału informują sygnały dźwiękowe lub drganie igły we wskaźniku. Im bliżej metalu znajdzie się wykrywacz, tym głośniejszy będzie dźwięk i tym mocniej będzie drgała wskazówka. Na jakiej zasadzie działają takie urządzenia i do czego najczęściej się je wykorzystuje?

Zasada działania wykrywaczy metali

Pole magnetyczne wytwarzane przez wykrywacz metali przenika do ziemi. Tam wszystkie elementy metalowe znajdujące się w jego zasięgu wytworzą własne pola. Cewka urządzenia odbierze te fale i zasygnalizuje obecność zlokalizowanego obiektu. Poinformuje o tym poprzez sygnały dźwiękowe lub drgania igły we wskaźniku. Dobre wykrywacze metali można ustawić w taki sposób, by ignorowały niepożądane elementy.

Najważniejsze elementy wykrywacza

Każdy wykrywacz metali składa się z kilku niezbędnych elementów gwarantujących jego bezbłędne funkcjonowanie. Należą do nich:

  • bateria – zasilająca urządzenie,
  • cewka – wytwarzająca pole elektromagnetyczne przenikające do gruntu i odbierająca fale wzbudzone w metalach,
  • panel kontrolny – zawierający układy elektroniczne, a także generujący i odbierający sygnał elektromagnetyczny.

Zastosowanie wykrywaczy metali

Wykrywacze metali znajdują bardzo szerokie zastosowanie. Wykorzystuje się je na przykład do lokalizowania niewybuchów. Przydają się więc wojsku podczas różnorakich misji. Używają ich jednak również archeolodzy w swoich badaniach. Innym obszarem, w jakim stosuje się wykrywacze, jest budownictwo. Służą identyfikowaniu przebiegu instalacji w gruncie lub wyszukiwaniu przewodów elektrycznych w ścianach.

Prawne uwarunkowania wykorzystania wykrywaczy

W zależności od kraju różne są zasady dotyczące używania wykrywaczy metali. W Polsce poszukiwanie „zabytków ruchomych, w tym archeologicznych” za pomocą tego typu urządzeń wymaga specjalnego pozwolenia wojewódzkiego konserwatora zabytków. Dotyczy to jednak wyłącznie terenów wpisanych do rejestru zabytków. W każdym innym miejscu można stosować wykrywacze metali z pełną swobodą. Nieraz widuje się na przykład osoby przeszukujące plażę w poszukiwaniu zgubionych przez kogoś kosztowności.

Należy przy tym pamiętać, że korzystając z wykrywaczy metali, nie wolno naruszać kodeksu karnego. Ponadto, jeśli odnajdzie się przedmiot o wartości historycznej, naukowej lub artystycznej, trzeba przekazać go najbliższemu organowi administracji. Każde inne odkrycie należy do znalazcy.

Więcej na: wasserman.eu