Jak zarejestrować lądowisko dla śmigłowca?

Już od początku istnienia ludzkości, człowiek odczuwał potrzebę jak najsprawniejszego przemieszczania się. Nasi najstarsi przodkowie, w wyniku prowadzenia koczowniczego trybu życia – zwłaszcza z naturalnej potrzeby zdobywania pokarmu i osiedlania – do przemieszczania się używali głównie zwierząt, to jest koni, wielbłądów czy osłów. W połowie IV tysiąclecia przed naszą erą zostało wynalezione koło, które zapoczątkowało rozwój jednego z najpowszechniejszych środków transportu jakim jest samochód. W dzisiejszych czasach praktycznie każdy z nas przynajmniej raz w życiu miał okazję jechać autobusem, tramwajem, pociągiem czy właśnie autem.

Nikogo również nie dziwi już widok tych pojazdów na drogach. Coraz częściej zdarza nam się wybierać także rowery czy motory celem ominięcia ewentualnych korków – szczególnie w większych miastach. Jednak warto wspomnieć o środkach transportu, które wznoszą nas znacznie wyżej, dalej i szybciej. Mowa tu o śmigłowcach (helikopterach) – czyli statkach powietrznych.

Pierwszy lot śmigłowca odbył się w 1907 roku, a jego twórcą był rosyjski konstruktor Igor Sikorski. Dziś są one używane nie tylko w celach rekreacyjnych i transportowych, ale zwłaszcza dla ratowania życia ludzkiego, na przykład w przypadku przewożenia osób, które zostały ciężko ranne w wyniku wypadku w górach. Jak wiadomo w przypadku złamania przypuszczalnie nogi na szczycie stromej góry, nikt w celu udzielenia pomocy nie będzie w stanie wjechać tam samochodem, więc helikopter okazuje się niezbędny. Jednak nie da się ukryć, jeżeli chodzi o wymogi, które musimy spełnić chcąc być właścicielem śmigłowca, są one zdecydowanie bardziej rygorystyczne aniżeli w przypadku posiadania auta. Najistotniejsza w tym zakresie jest kwestia rejestracji lądowiska dla śmigłowca. Warunki jakie muszą spełniać lądowiska zostały uregulowane w ustawie z dnia 3 lipca 2002 roku prawo lotnicze. Bardzo ważne jest, aby pamiętać o tym, że lądowiska podlegają wpisowi do ewidencji lądowisk, których wykaz można zobaczyć na stronie internetowej Urzędu Lotnictwa Cywilnego (www.ulc.gov.pl).

Ewidencja prowadzona jest przez Prezesa Urzędu, z kolei wpis dokonywany jest na wniosek zgłaszającego lądowisko, który zobowiązany jest złożyć go minimum 30 dni przed planowanym rozpoczęciem korzystania z niego. Wniosek powinien zawierać przede wszystkim: imię i nazwisko osoby zgłaszającej, nazwę lądowiska dla śmigłowca, jego położenie, pozytywną opinię instytucji zapewniającej służby ruchu lotniczego w zakresie zarządzania ruchem lotniczym, pozytywną opinię – wójta, burmistrza prezydenta. Więcej dokładnie określonych wymogów znajdziemy w rozporządzeniu Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie ewidencji lądowisk. Nie zapominajmy również, że w całej procedurze niezbędna jest też zgoda posiadacza nieruchomości, na której lądowisko się znajduje/ lub ma się znajdować. Ponadto rejestracja lądowiska dla śmigłowca nie zostanie dokonana jeżeli nie uiścimy niezbędnej opłaty w wysokości 1047 zł na rachunek Urzędu Lotnictwa Cywilnego.

Poznaj cały zakres usług HeliPoland.com