6 lat temu

Udowodnione naukowo! Klapsy powodują poważne, długotrwałe, negatywne skutki

Klapsy – zwykle definiowane, jako uderzanie dziecka w pośladek otwartą dłonią – to powszechna forma dyscypliny, której nadal doświadczają dzieci całego świata. Do tej pory ta praktyka została zakazana w 53 krajach.

Przez kilka ostatnich dekad, temat klapsów był często poruszany i omawiany. Zwolennicy uważają tą „metodę wychowawczą”, jako bezpieczną, potrzebną i efektywną. Przeciwnicy natomiast utrzymują, że klapsy są szkodliwe i naruszają podstawowe prawo dziecka do ochrony.

Dwóch uczonych z rozległym doświadczeniem badawczym i wiedzą kliniczną w temacie maltretowania dzieci oraz specjalistyczną ekspertyzą o skutkach dawania klapsów, chce pójść krok dalej niż tylko debatowanie o problemie.

Badania jasno pokazują, że z klapsami związane jest wzmożone prawdopodobieństwo występowania problemów ze zdrowiem oraz opóźnieniami w rozwoju umiejętności ogólnych i socjalnych, co później może skutkować problemami z psychiką, używkami, próbami samobójczymi i problemami natury psychicznej, zachowawczej i poznawczej.

Równie ważne jest to, że nie istnieją żadne badania, wykazujące jakiekolwiek pozytywne aspekty dawania klapsów.

Kiedy ktoś twierdzi, że klapsy – jeśli dawane w określony sposób – są bezpieczne dla dziecka, wyraża jedynie swoją opinię, niepopartą żadnymi naukowymi dowodami.

Dowody naukowe

Obecnie przeprowadzono już setki wysokojakościowych badań na temat klapsów, opartych o różne przykłady i projekty. Z czasem jakość tych badań wzrosła, poszerzając zakres narzędzi badawczych o lepsze i dokładniejsze pomiary, bardziej wyrafinowane projekty badawcze i metody statystyczne.

Naukowe dowody pozyskane z badań stale zapewniają o związku dawania klapsów ze szkodliwym skutkami u dzieci.
Najlepiej zademonstrowały to badania prowadzone przez Elizabeth Gershoff.

Pierwsza publikacja z 2002 r. omawiała i analizowała 88 badań przeprowadzonych w ciągu 62 lat, dowodząc, że kary fizyczne wiążą się z tendencjami do przemocy, działań przestępczych i zachowań antyspołecznych.

Zaktualizowana analiza wydana w 2016 r. omawia 75 badań z poprzednich 13 lat, zakończonych konkluzją, że nie ma żadnych dowodów na poprawienie zachowania dziecka w wyniku klapsów, oraz wiążąc je z podwyższonym ryzykiem 13 szkodliwych następstw. Należą do nich między innymi: agresja, antyspołeczne zachowania, problemy ze zdrowiem psychicznym i pogorszenie relacji z rodzicem.

Te dane wyraźnie pokazują, że dawanie klapsów nie jest ani bezpieczne, ani efektywne. Oczywiście nie czyni to od razu z rodzica złej matki czy złego ojca. Po prostu w przeszłości ryzyka nie były tak znane.

W kierunku pozytywnych strategii rodzicielstwa

20 lat badań dowiodło, że bicie jest szkodliwe i nie powinno być stosowane wśród dzieci i młodzieży. Wzrasta również globalne uznawanie praw dziecka do ochrony i godności, zgodnie z ustaleniami Konwencji ONZ dotyczącej Praw Dziecka i jej założeniach eliminowania przemocy w ramach Celów Zrównoważonego Rozwoju.

Teraz ważne jest znalezienie sposobów na to, aby pomóc rodzicom w stosowaniu pozytywnych i niefizycznych strategii pracy ze swoimi dziećmi. Na podstawie wyników badań można znaleźć dowody na skuteczność programów rodzicielskich ukierunkowanych na zapobieganie używaniu kar cielesnych.

Inne, obiecujące inicjatywy domowe oraz interwencje społeczeństwa i towarzystwa pediatrycznego również przynoszą efektywne rezultaty.

Jednak naukowcy muszą stale usprawniać badania, nad którymi pracują, pytania, które zadają i dyskusje, które prowadzą – posuwać prace na tym polu naprzód, aby zapewnić zdrowie i bezpieczeństwo wszystkim dzieciom.