Konserwacja zabytków

Dziedzina ta, związana z historią sztuki, archeologią i muzealnictwem jest zabiegiem konserwatorskim, które obejmuje badanie i utrzymanie zabytku w względnie dobrym stanie technicznym. Konserwując dany przedmiot należy kierować się dwoma zasadami: zastosowanie jak najmniej ingerujących w strukturę środków, które nie zniszczą zabytku, a także odwróceniem skutków konwersacji, czyli możliwości powrotu do wcześniejszego stanu zabytku.

Konserwacja tkanin

W 1988 roku powołano do życia Pracownię Konserwacji Tkanin, która zaczęła sprawować opiekę nad setkami zabytków z okresu XVII – XIX w. W pracowni takiej przeprowadzane są konserwacje za pomocą różnych technik i z wykorzystaniem najróżniejszych surowców włókienniczych, takich jak kobierce, makaty, czy frędzle i galony. Zabytki te posiadają również swą własną, doskonale udokumentowaną historię.

W pracowni działają także badania nad tkaninami, pod okiem mikrobiologów, chemików i innych specjalistów w specjalnych laboratoriach. Poszerzają oni naszą wiedzę na temat tekstyliów, ich dokładnej budowie, technice w jakiej były one wykonywane a także na temat ich składu surowcowego. Możemy również dowiedzieć się dzięki ich pracy o pierwotnej barwie zabytku czy przyczynie, przez którą obiekt uległ degradacji.

Nowoczesność pracowni

Działania, jakie podejmują specjaliści zmierzają do nadania tekstyliom najlepszych możliwych warunków do przechowywania ich, a także systematycznego kontrolowania i sprawdzania ich stanu. Nowoczesne sprzęty znajdujące się w pracowni sprawiają, że zabytki znajdują się w doskonałych rękach.

W pracowni specjaliści odkażają, czyszczą tkaniny, farbują materiały. Nowoczesna technika umożliwia konserwację zabytków wymagających skomplikowanych technik i urządzeń, o złożonej, wieloetapowej budowie, na przykład liczne makaty czy fotele.

Makata chińska

W zbiorach pracowni znajduje się podarowana chińska makata. Delikatny haft tkaniny sprawia, że jest ona niewyobrażalnie piękna. Konserwacja tkanin zapewnia ukazanie jej pełnego wyglądu a także stanu sprzed degradacji. Pozwala pojąć i zrozumieć sztukę z przeszłości a także dowiedzieć się więcej na temat naszych przodków i sposobów, w jaki radzili sobie na co dzień.

Ze względu na niszczące działanie światła słonecznego, zabytek ten nie jest eksponowany zbyt często. Z tego powodu postanowiono utworzyć kopię makaty i to ją podziwiać można w Muzeum Pałacu w Wilanowie. Tkanina ta, według legend wisiała obok łoża Jana Sobieskiego. Dzięki zabiegowi, jakim jest konserwacja tkanin, mamy możliwość dokładnej analizy tkanin z przeszłości i poznania ich historii.

Artykuł powstał we współpracy z PPKZ S.A.