9 lat temu

10 najlepiej zarządzanych krajów na świecie

d61a580069c513c06c9a0a65b02219ea

W większości sieci księgarskich można znaleźć dziesiątki tytułów napisanych przez managerów wielkich przedsiębiorstw z poradami jak skutecznie zarządzać firmą, lub jak zamienić podupadające przedsiębiorstwo w kwitnącą korporację. Warto by było aby niektórzy politycy napisali podobną książkę „jak skutecznie zarządzać krajem”.

Pozycja taka z pewnością podbiłaby rekordy sprzedaży oraz poprawiła życie milionów ludzi na ziemi. Pytanie tylko, którzy politycy powinni zabrać się do jej napisania? W wyborze może pomóc aktualizowany niedawno Indeks Percepcji Korupcji – to dosyć istotny czynnik wpływający na jakość zarządzania państwem, ma on też bezpośrednie przełożenie na jakość życia w danym kraju.

Przydatne do oceny sytuacji mogą być również takie dane jak tworzony co roku przez ONZ Wskaźnik Rozwoju Społecznego (Human Development Index), Indeks Percepcji Korupcji  (Corruption Perceptions Index), Globalny Raport Konkurencyjności (Global Competitiveness Report) opracowany przez Światowe Forum ekonomiczne oraz Światowy Wskaźnik Pokoju (Global Peace Index). Biorąc pod uwagę wszystkie te czynniki w tym roku to najlepiej zarządzanym krajem na świecie  byłaby Dania, zaraz przed Szwajcarią i Nową Zelandią. Światową piątkę zamykają Finlandia oraz Norwegia. Zaraz za nimi plasowałyby się Szwecja i na miejscu 7 Kanada.

Zaskakujące w zestawieniu jest wysokie, bo aż 8 miejsce Singapuru, dzięki wysokim wynikom prawie wszystkich branych pod uwagę kategorii. Wynik obniża za to ocena przewidywanego pokoju w kraju.

Różne rankingi używają różnych skal i progów oceny, np. najwyższy możliwy wynik dla Indeksu Rozwoju Ludzkiego to 100 punktów, natomiast Globalny Raport Konkurencyjności przyznaje poszczególnym krajom wartości od 1 do 7. W poniżej tabelce znajdują się ustandaryzowane dane, gdzie 100 stanowi najwyższą możliwą wartość punktową dla poszczególnych kategorii oceny.

Zastawienie ma na celu stworzenie przybliżonego obrazu jakości  życia w poszczególnych krajach, ze szczególnym uwzględnieniem czy istnieje w nich balans pomiędzy zapewnieniem dobrych warunków życia wszystkim obywatelom – rozumianym jako przestrzeganie praw człowieka, praworządność, poczucie bezpieczeństwa bez wprowadzania politycznego ucisku, przy jednoczesnym cieszeniu się dobrymi możliwościami gospodarczymi.

To, co czyni z danych krajów liderów to również  m. in. dobre perspektywy zatrudnienia, wysokiej jakości infrastruktura i mieszkalnictwo, zdrowie oraz zdolności do przepływów finansowych obywateli jak również silna sieć wsparcia socjalnego – czynniki te w największym stopniu przyczyniają się do poprawy jakości życia w danym miejscu.

Źródło: The View from Seven

Źródło: The View from Seven

 

Znajdujące się w zestawieniu kraje wyjątkowo dobrze radzą sobie również w 12 kluczowych aspektach konkurencyjności ekonomicznej, do których zaliczane są:

– niezawodność sądownictwa i instytucji politycznych

– niezawodna infrastruktura

– stabilność makroekonomiczna (np. zrównoważony budżet, stabilna waluta)

– dobrze rozwinięty systemy opieki zdrowotnej i szkolnictwa podstawowego

– dostęp do szkolnictwa wyższego i kształcenia ustawicznego

– dostępność towarów i usług od zróżnicowanych konkurentów

– dobra polityka wobec rynku pracy, której celem jest maksymalizacja stopy zatrudnienia

– dostęp do kapitału poprzez dobrze rozwinięty sektor finansowy

– odpowiedni poziom technologiczny

– dostęp do dużego rynku

– zróżnicowane środowisko bussinesowe

– zdolność do innowacji

Dodatkowym czynnikiem mogą być również dane Światowego Forum Ekonomicznego, z których wynika, że kraje z godnym zaufania, stabilnym rządem, które wspierają swoich obywateli w radzeniu sobie z ich życiowymi wyzwaniami wydają się być lepszymi miejscami do życia (dane możecie znaleźć tu https://theviewfromseven.files.wordpress.com/2014/01/qol-driving-factors.png). Jak widać Polska ma wielu niedalekich sąsiadów, od których może czerpać nauki na przyszłość.