9 lat temu

Gdzie żyją najinteligentniejsi ludzie?

Iloraz inteligencji lub mówiąc w skrócie IQ, można stwierdzić na podstawie jednego z kilku standardowych testów przeznaczonych do jego oceny.

Gdy obecne testy IQ były opracowywane, mediana próby (czyli wynik środkowy – przeciętny) został zdefiniowany jako iloraz inteligencji o wartości 100 punktów, ustanowiono również odchylenia standardowe w górę lub w dół od średniej. Zostały one zdefiniowane jako 15 punktów IQ mniej lub więcej od normy (choć w przeszłości nie zawsze tak było). Zgodnie z tą definicją, w przybliżeniu 95 procent wyników dla populacji powinien wynosić pomiędzy 70 i 130 punktów, gdzie wartości graniczne są skrajnymi odchyleniami.

Testy IQ są wykorzystywane w przewidywaniu osiągnięć edukacyjnych, specjalnych potrzeb, jakie mogą pojawić się w czyimś życiu, wydajności pracy i wysokości dochodów. Są one również wykorzystywane do badania rozkładów IQ w populacjach oraz analizy korelacji pomiędzy IQ z innych zmiennymi.
Wiele różnych rodzajów testów IQ używa różnorodnych metod. Niektóre testy są wizualne, inne werbalne, kolejne opierają się tylko na rozwiązywaniu problemów abstrakcyjnych, rozumowaniu, a jeszcze inne koncentrują się na arytmetyce, wyobraźni przestrzennej, słownictwie, czytaniu, pamięci i ogólnej wiedzy.

Poniższe infografiki prezentują poziom inteligencji na mapie świata. Stworzone zostały na podstawie wyników badań prowadzonych na początku ostatniej dekady przez Richarda Lynn, brytyjskiego psychologa oraz Tatu Vanhanena, fińskiej politolog, który analizowała wyniki testów w 113 krajach, jak również późniejszych prac Jelte Wicherts, holenderskiego psychologa.

IQAveragebyCountry

IQEurope

IQofU.SAHawaiiAlaskaincluded