2 lata temu

Jakie studia skończyć, żeby zostać księgowym?

księgowość

Zawód księgowego jest co do zasady profesją wymagającą zdolności analitycznych. Choć zamiłowanie do robienia kalkulacji oraz pracy z dużą ilością cyfr (mimo iż jest przydatne) nie musi stanowić reguły. Księgowość to dziedzina wymagająca dokładności i skrupulatności. Niemniej świetnie sobie w niej radzą również osoby nieposiadające ukierunkowanych stricte w tym zakresie zdolności.

 

Finanse i Rachunkowość

Kierunkiem studiów co do zasady najbardziej specjalizującym się w przygotowaniu do wykonywania zawodu księgowego jest dostępny na wielu uczelniach kierunek finanse i rachunkowość. Jest to obecnie specjalizacja dość popularna. Kształci bowiem specjalistów w obszarze księgowości, ale nie ogranicza możliwości wykonywania po jego ukończeniu również innych zawodów – związanych z finansami czy zarządzaniem. Jest to kierunek dostępny na wielu uczelniach. Warto jednak pamiętać, iż chcąc być specjalistą w swoim fachu dobrze jest dołożyć trochę starań, by odnaleźć takie miejsce kształcenia, które będzie odpowiadało zarówno własnym subiektywnym preferencjom, jak i będzie ukierunkowane na przygotowywanie dobrych specjalistów. W celu dokonania właściwego wyboru należałoby więc sprawdzić kadrę wykładowczą oraz opinie zamieszczane w Internecie lub wśród znajomych, którzy być może są studentami lub absolwentami danej szkoły wyższej. Studia prowadzone w odpowiedni sposób stanowią mocne podstawy do przyszłej pracy zawodowej i dalszego rozwoju.

Inne kierunki studiów

Wśród pracodawców poszukujących pracowników do działów księgowych cenionymi kierunkami studiów są również: finanse i zarządzanie, ekonomia czy matematyka finansowa. Wspólny mianowniki wszystkich wymienionych powyżej specjalizacji stanowi więc analityka. Bez wątpienia zawód księgowego wymaga poszerzonych umiejętności matematycznych nabywanych już na etapie studiów. Niemniej wielu dobrych specjalistów w obszarze księgowości ukończyło również studia prawnicze czy administracyjne, nabywając następnie wiedzę kierunkową z rachunkowości jedynie na studiach podyplomowych albo kursach księgowego i głównego księgowego. Zawód księgowego bowiem to nie tylko tzw. praca na cyferkach i arkuszach kalkulacyjnych lub systemach księgowych, ale też konieczność pracy na obowiązujących przepisach prawa, czy umiejętność zarządzania sobą w czasie (a na wyższych stanowiskach – również zarządzanie pracą innych). Dokonując wyboru tej profesji warto więc wyjść nieco naprzód i przeanalizować obszary nie tylko niezbędne, ale również pomocne w jej wykonywaniu.

Podatki

Zawód księgowego nieodłącznie wiąże się szeroką dziedziną podatków. W doborze kierunku studiów warto więc zwrócić uwagę również na jakość kształcenia w tym obszarze. Czasem warto nawet podjąć naukę w tym zakresie w ramach dodatkowych studiów podyplomowych. Trudno wyobrazić sobie bowiem dobrego specjalistę z rachunkowości bez umiejętności biegłego poruszania się po przepisach podatkowych oraz umiejętności skutecznej współpracy z organami podatkowymi. A biorąc pod uwagę, że prawo podatkowe stanowi jeden z bardziej skomplikowanych obszarów prawa, z pewnością warte jest poświęcenia mu odpowiedniej ilości czasu. Zawód księgowego to profesja wymagająca odpowiedzialności – a to w takiej samej mierze odnosi się do staranności w świadczonej pracy, jak i do odpowiedniego przygotowania merytorycznego do jej wykonywania.