2 lata temu

Jak psychologia pomaga w relacjach międzyludzkich?

psychologia

Psychologia jest ważną nauką o relacjach międzyludzkich i może być korzystna w różnych ustawieniach zawodowych. Badanie ludzkiego zachowania i wpływu społecznego pomaga profesjonalistom rozwijać się, awansować, a nawet angażować się w służbę. Ludzie, którzy realizują stopień psychologii często uczą się analizować ludzkie zachowania, poprawiać relacje i rozwijać głębsze zrozumienie charakteru. Uczą się, dlaczego ludzie robią to, co robią, i jak rozwijać się w relacjach i miejscu pracy. Mogą następnie zastosować nowo odkrytą wiedzę w swoich zawodowych przedsięwzięciach.

Altruizm

Pomimo pozytywnego związku między miłością a altruizmem, większość ludzi nie jest w pełni altruistyczna. Wiele razy ludzie polegają na moralności i współczuciu, aby wytworzyć troskę. Psychologowie wielokrotnie wykazywali pozytywny związek między altruizmem a miłością. Ale czy działania altruistyczne zawsze przynoszą pozytywny rezultat? Musimy rozważyć możliwe konsekwencje naszych działań, zanim ocenimy je jako pomocne lub nie.

Niektórzy ludzie mogą być altruistami z natury. Jednak inni mogą postrzegać swoje działania jako służące samym sobie. Podczas gdy robienie dobrych uczynków jest wspaniałym uczuciem, mogą doświadczyć krótkoterminowych korzyści, których nie uzyskają dzięki swoim działaniom. Nauka nazywa tę formę altruizmu „altruizmem wzajemnym”, w którym jedna osoba daje nagrodę drugiej. Ta pozytywna nagroda wzmacnia altruistyczne zachowanie dawcy. Chcesz więcej? Przeczytaj artykuł najlepsze tematy do rozmowy na randce.

Wpływ społeczny

Podczas gdy wpływ społeczny może mieć pozytywny wpływ na zachowanie, może mieć również negatywny. Wpływ społeczny jest tematem budzącym duże zainteresowanie w psychologii od jej początków i nadal inspiruje wiele prac teoretycznych i empirycznych. Pomimo kilku prób ujednolicenia terminologii, problemem pozostaje fakt, że definicje są idiosynkratyczne. Co więcej, sam termin „wpływ społeczny” różni się znacznie w zależności od epoki.

Pojęcie wpływu społecznego jest bardzo szerokie, obejmuje nie tylko kwestie organizacyjne. Procesy społeczne wpływają na rozwój na wiele sposobów, w tym wpływy rodzicielskie, kulturowe i historyczne. Wpływ społeczny różni się w poszczególnych kulturach, ale często charakteryzuje się wspólnym motywem – silnym naciskiem na niezależność i samodoskonalenie. W kulturach zachodnich ludzie są uwarunkowani, aby cenić swoją tożsamość osobistą i postrzegać siebie jako odrębnych od innych ludzi.

Psychologia pracy

W dziedzinie psychologii przemysłowo-organizacyjnej (I-O) istnieje wiele możliwości wykorzystania swoich umiejętności przez poszczególne osoby. Ci profesjonaliści są odpowiedzialni za różne zadania, takie jak wybór i ocena personelu. Psychologowie przemysłowo-organizacyjni pomagają organizacjom zwiększyć wydajność ich siły roboczej, poprawić utrzymanie pracowników i rozwijać pozytywną kulturę korporacyjną. Są oni również ekspertami w sprawach sądowych dotyczących pracy. Na przykład dr O, psycholog przemysłowy, pracuje dla sieci fast foodów. Organizuje on badania satysfakcji klientów i opracowuje specjalne programy kadrowe.

Psycholog pomaga pracodawcom zrozumieć, jak poprawić środowisko pracy poprzez ocenę miejsca pracy, stanowiska i pracowników. W tym celu psychologowie przeprowadzają wywiady z pracownikami i kierownikami oraz wykorzystują ankiety, aby zrozumieć środowisko pracy. Na przykład, mogą oni zbadać, jak opisy stanowisk pracy wpływają na zadowolenie i morale pracowników. Informacje te mogą również pomóc menedżerom w zrozumieniu skutków zmieniających się warunków rynkowych, rozwoju firmy i przepisów dotyczących zatrudnienia. Te informacje pomogą specjalistom ds. zasobów ludzkich podejmować decyzje dotyczące ulepszeń w miejscu pracy, które przyniosą korzyści wszystkim stronom. Po więcej psychologicznych ciekawostek polecam się udać na stronę StudiaPsychologiczne.pl.