3 lata temu

Papier toaletowy – kto go gromadzi w czasie COVID-19?

papier toaletowy

Papier toaletowy stał się jednym z najbardziej pożądanych towarów podczas społecznej izolacji związanej z COVID-19. Czy osobowość ma wpływ na gromadzenie zapasów podczas pandemii? Okazuje się, że… tak! Badani, którzy osiągają wysokie wyniki w zakresie czynników osobowości takich jak sumienność i emocjonalność, częściej ulegają potrzebie panicznego kupowania i gromadzenia zapasów pod groźbą katastrofy naturalnej.

Papier toaletowy a COVID-19

W trakcie szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 w Europie i Ameryce Północnej w marcu 2020 r., wiele osób zaczęło gromadzić zapasy towarów. W tym – papieru toaletowego. Niektóre firmy zgłosiły wzrost sprzedaży tego towaru nawet o 700%, pomimo wezwań rządu do powstrzymania się od „paniki kupowania”.

Nic dziwnego, że naukowcy z Instytutu Maxa Plancka postanowili sprawdzić, dlaczego papier toaletowy stał się nagle tak pożądanym towarem. W nowym badaniu uczeni przebadali 1029 dorosłych z 35 krajów, których zrekrutowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. W dniach 23-29 marca 2020 r. uczestnicy wypełnili Brief HEXACO Inventory. Test ten klasyfikuje sześć szerokich wyznaczników osobowości. Badani podzielili się informacjami na temat postrzeganego poziomu zagrożenia COVID-19, swoich zachowań w czasie kwarantanny i poziomu zużycia papieru toaletowego w ostatnich tygodniach. Udzielili również wglądu w swoje dane demograficzne.

papier toaletowy

Pandemia – osobowość wpływa na robienie zapasów?

Najbardziej wiarygodnym predyktorem gromadzenia papieru toaletowego był stopień postrzegania pandemii jako zagrożenia. Ludzie, którzy czuli się bardziej zagrożeni, zwykle gromadzili więcej papieru toaletowego. Około 20% tego efektu wynikało jednak również z czynnika osobowości, jakim jest emocjonalność. Osoby, które na ogół bardzo się martwią i odczuwają niepokój, najprawdopodobniej czują się zagrożone. Dlatego właśnie gromadzą papier toaletowy i podobne towary w dużej ilości. Inny czynnik osobowościowy – sumienność, obejmująca cechy organizacji, pracowitości, perfekcjonizmu i roztropności – również był predyktorem gromadzenia zapasów.

Papier toaletowy – starsi kupowali więcej

Inne obserwacje płynące z badania dowodzą, że osoby starsze gromadziły więcej papieru toaletowego niż osoby młodsze. Natomiast Amerykanie gromadzili go więcej niż Europejczycy. Naukowcy wskazali, że badane zmienne wyjaśniają tylko dwanaście procent zmienności w różnicach dotyczących robienia zapasów papieru toaletowego. Sugeruje to, że niektóre wyjaśnienia psychologiczne i czynniki sytuacyjne prawdopodobnie pozostały nieuwzględnione. – Subiektywne zagrożenie COVID-19 wydaje się być istotną przyczyną gromadzenia papieru toaletowego. Daleko nam jednak jeszcze do pełnego zrozumienia tego zjawiska – podsumowuje Theo Toppe, współautor opracowania.

Na podstawie: NeuroscienceNews