1 miesiąc temu

Papier toaletowy – kto go gromadzi w czasie COVID-19?

papier toaletowy

Papier toaletowy stał się jednym z najbardziej pożądanych towarów podczas społecznej izolacji związanej z COVID-19. Czy osobowość ma wpływ na gromadzenie zapasów podczas pandemii? Okazuje się, że… tak! Badani, którzy osiągają wysokie wyniki w zakresie czynników osobowości takich jak sumienność i emocjonalność, częściej ulegają potrzebie panicznego kupowania i gromadzenia zapasów pod groźbą katastrofy naturalnej.

Papier toaletowy a COVID-19

W trakcie szybkiego rozprzestrzeniania się COVID-19 w Europie i Ameryce Północnej w marcu 2020 r., wiele osób zaczęło gromadzić zapasy towarów. W tym – papieru toaletowego. Niektóre firmy zgłosiły wzrost sprzedaży tego towaru nawet o 700%, pomimo wezwań rządu do powstrzymania się od „paniki kupowania”.

Nic dziwnego, że naukowcy z Instytutu Maxa Plancka postanowili sprawdzić, dlaczego papier toaletowy stał się nagle tak pożądanym towarem. W nowym badaniu uczeni przebadali 1029 dorosłych z 35 krajów, których zrekrutowali za pośrednictwem mediów społecznościowych. W dniach 23-29 marca 2020 r. uczestnicy wypełnili Brief HEXACO Inventory. Test ten klasyfikuje sześć szerokich wyznaczników osobowości. Badani podzielili się informacjami na temat postrzeganego poziomu zagrożenia COVID-19, swoich zachowań w czasie kwarantanny i poziomu zużycia papieru toaletowego w ostatnich tygodniach. Udzielili również wglądu w swoje dane demograficzne.

papier toaletowy

Pandemia – osobowość wpływa na robienie zapasów?

Najbardziej wiarygodnym predyktorem gromadzenia papieru toaletowego był stopień postrzegania pandemii jako zagrożenia. Ludzie, którzy czuli się bardziej zagrożeni, zwykle gromadzili więcej papieru toaletowego. Około 20% tego efektu wynikało jednak również z czynnika osobowości, jakim jest emocjonalność. Osoby, które na ogół bardzo się martwią i odczuwają niepokój, najprawdopodobniej czują się zagrożone. Dlatego właśnie gromadzą papier toaletowy i podobne towary w dużej ilości. Inny czynnik osobowościowy – sumienność, obejmująca cechy organizacji, pracowitości, perfekcjonizmu i roztropności – również był predyktorem gromadzenia zapasów.

Papier toaletowy – starsi kupowali więcej

Inne obserwacje były takie, że osoby starsze gromadziły więcej papieru toaletowego niż osoby młodsze. Natomiast Amerykanie gromadzili go więcej niż Europejczycy. Naukowcy wskazali, że badane zmienne wyjaśniają tylko dwanaście procent zmienności w różnicach dotyczących robienia zapasów papieru toaletowego. Sugeruje to, że niektóre wyjaśnienia psychologiczne i czynniki sytuacyjne prawdopodobnie pozostały nieuwzględnione. – Subiektywne zagrożenie COVID-19 wydaje się być istotną przyczyną gromadzenia papieru toaletowego. Daleko nam jednak jeszcze do pełnego zrozumienia tego zjawiska – podsumowuje Theo Toppe, współautor opracowania.

Na podstawie: NeuroscienceNews