4 lata temu

Temperatura w biurze może szkodzić wydajności poznawczej kobiet

temperatura

Walka o dostęp do pilota od klimatyzacji stała się praktycznie klasykiem w biurach. Wygląda na to, że jest ku temu więcej powodów niż tylko komfort pracowników. Badania sugerują, że temperatura w pomieszczeniu ma również wpływ na naszą produktywność, a dla mężczyzn i kobiet idealna wartość temperatury pod tym względem jest nieco inna.

Pracownice lubią ciepło

Wiele anegdot biurowych i ankiet sugeruje, że kobiety ogólnie wolą cieplejsze pomieszczenia. Niemniej jednak większość budynków biurowych ma wyznacznik „temperatury idealnej” oparty na dziesięcioletniej wyliczonej formule. Ta zaś jest z kolei oparta na statystycznym 40-letnim, 70-kilogramowym człowieku.

Teraz jednak pierwsze badania oceniające, w jaki sposób może to wpłynąć na sprawność poznawczą mężczyzn i kobiet, sugerują, że w chłodniejszych miejscach pracy kobiety mogą być na gorszej pozycji.

Temperatura a… matematyka

Wyniki opierają się na zbiorowych testach u 543 uczniów, którzy mieli problemy z wnioskowaniem logicznym, pytaniami matematycznymi i szyfrowaniem listów w teście rozwiązywanym w pokoju, gdzie ustawiona temperatura wynosiła między 16 a 32 stopni Celsjusza. Żeby zasymulować, że to „miejsce pracy”, każdy student dostawał nagrodę pieniężną za poprawne odpowiedzi.

Podczas gdy wyniki wnioskowania logicznego były stosunkowo stabilne, autorzy badania stwierdzili, że uczennice na ogół radziły sobie lepiej w matematyce i testach słownych, gdy rozwiązywały test w innych warunkach. Takich, gdzie temperatura w pokoju była ustawiona na temperatury na końcu zakresu 16–33 stopni.

Szczególnie zaskakująca dla autorów była skala tych różnic. Na przykład, mimo że różnica była jedynie 1-stopniowa, wyższa temperatura zwiększała wyniki matematyczne uczennic o prawie 2 procent!

Z drugiej strony autorzy stwierdzili dokładnie odwrotny trend u mężczyzn.

Skąd to się bierze?

– Wzrost wydajności poznawczej kobiet wydaje się w dużej mierze usprawiedliwiony wzrostem liczby przesłanych odpowiedzi – wyjaśniają autorzy badania.

– Podobnie, spadek wydajności jest spowodowany wzrostem wysiłku. A spadek wydajności poznawczej u mężczyzn jest częściowo napędzany przez spadek obserwowalnego wysiłku, więc odwrotnie – dodają.

 

Kto traci więcej?

Na pierwszy rzut oka wydaje się to nieciekawym scenariuszem zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jednak okazuje się, że kobiety są bardziej poszkodowane. W cieplejszych pomieszczeniach badanie wykazało, że wzrost wydajności kobiet był znacznie większy niż późniejsza utrata wydajności mężczyzn.

Sugeruje to, że kobiety są bardziej wrażliwe na chłód niż mężczyźni na ciepło. Jeśli pracodawcy naprawdę chcą zmaksymalizować produktywność w miejscu pracy, powinniśmy nieco podwyższyć temperaturę w pomieszczeniach. Jednak nieprzesadnie!

Co dalej z temperaturą w biurach?

Należy jednak pamiętać, że jest to pierwsze tego typu badanie, a wyniki te będą bardziej prawdopodobne, kiedy zostaną powtórzone i zweryfikowane przez dalsze eksperymenty. Przy większych rozmiarach badanych grup, a najlepiej w rzeczywistych warunkach biurowych, z realnymi pracownikami. Nie wszystko bowiem jest tutaj wytłumaczalne na poziomie teorii, zaś to nowe badanie to tylko jeden mały trop w celu ustalenia tej różnicy produktywności.

– Ostatecznie, nasze wyniki potencjalnie podnoszą stawkę w walce o wybór temperatury w biurze. Sugerują bowiem, że nie chodzi tylko o komfort, ale także o wydajność poznawczą i produktywność – podsumowują autorzy eksperymentu.

Wspomniane badanie zostało opublikowane w periodyku naukowym PLOS ONE.

 

Źródło: ScienceAlert