5 lat temu

Neuroobrazowanie pomoże przewidywać potencjalny sukces farmakoterapii pacjentów z depresją

We współpracy z międzynarodowymi partnerami, grupa medyczna Meduni Vienna wykazała, że techniki neurobrazowania, przeprowadzane przed leczeniem, mogą pomóc przewidzieć potencjalny sukces terapii lekowej u pacjentów z depresją. Aktywność regionu przodomózgowia determinuje potencjalny sukces leczenia lekami antydepresyjnymi. To odkrycie pozwoli znacznie skrócić czas leczenia pacjentów z depresją w przyszłości.

Farmakoterapia depresji

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO), depresja jest obecnie jedną z najczęstszych chorób wśród dorosłych, a jej leczenie stanowi ogromne wyzwanie dla medycyny. Chociaż obecnie dostępne są skuteczne leki antydepresyjne, nie udaje im się osiągnąć pożądanego sukcesu u znaczącego odsetka pacjentów. Nie każdy pacjent reaguje bowiem na leczenie lekami antydepresyjnymi. Leki często muszą być niejednokrotnie zmieniane kilka razy. Proces ten może więc często trwać miesiącami, zanim objawy znikną, a pacjent jest w pełni wyleczony.

Możliwość ustalenia, czy zalecona farmakoterapia antydepresyjna będzie od razu skuteczna, jest priorytetem w badaniach psychiatrycznych. Zwłaszcza że obecnie brakuje niestety odpowiednich technik badań w diagnostyce depresji i lekarze skupiają się na obserwacji symptomów, próbując dopasować leczenie.

Aktywność mózgu decyduje o powodzeniu leczenia

W opisywanym badaniu, zespół badawczy z Wydziału Psychiatrii i Psychoterapii Meduni w Wiedniu (kierownik: Siegfried Kasper) leczył 22 pacjentów z depresją lekiem escitalopram przez 8 tygodni. Ten najczęściej przepisywany lek antydepresyjny powoduje wzrost poziomu serotoniny w neuronie.

W trakcie leczenia wykonano 4 skany MRI o wysokiej rozdzielczości w High-Field MR Center of Excellence Wiedeńskiego Szpitala Ogólnego. „Pacjenci, którzy mieli wystarczająco wysoką aktywność przodomózgowia, reagowali na leczenie lekiem antydepresyjnym. Leczenie nie powiodło się natomiast u pacjentów, u których się nie pojawiła”, mówi główny badacz w projekcie, Lukas Pezawas. Badanie wykazało, że ten obszar mózgu zwiększa działanie leku antydepresyjnego w obszarach mózgu odpowiedzialnych za emocje, a jego aktywność jest podstawowym warunkiem powodzenia leczenia.

Co dalej z leczeniem depresji?


Badanie potwierdza, że nowe techniki neuroobrazowania można wykorzystać do przewidywania sukcesu leczenia.

„Wyniki te informują nas, dlaczego lek przeciwdepresyjny jest skuteczny u niektórych pacjentów, a u innych nie. Ma to daleko idące konsekwencje dla dalszych prób leczenia depresji. Możemy przypuszczać, że w przyszłości możliwe będzie stosowanie leków lub psychoterapii w celu dalszej poprawy stanu psychicznego, który możemy już teraz osiągnąć u chorych dzięki obecnie dostępnym antydepresantom „- wyjaśnia Pezawas.

Na podstawie: News Medical and Life Sciences