7 lat temu

Oto lista najgroźniejszych bakterii odpornych na antybiotyki

W obliczu rosnącej oporności na antybiotyki Światowa Organizacja Zdrowia (WHO) opublikowała pierwszą w historii listę najgroźniejszych bakterii zagrażających zdrowiu ludzkiemu.

Ta tak zwana parszywa dwunastka obejmuje 12 rodzin niebezpiecznych bakterii, które rozwinęły oporność na leki stosowane w leczeniu powszechnych infekcji. Odporność na antybiotyki kosztuje życie około 700.000 osób rocznie, a jeśli zjawisko nie zostanie zatrzymane, eksperci przewidują, że liczba ta wzrośnie do 10 milionów zgonów rocznie w 2050 roku.

Oporność na antybiotyki rośnie, a nam szybko wyczerpują się możliwości leczenia. Jeśli zostawimy problem, aby rozwiązał go samodzielnie rynek farmaceutyczny, to najbardziej potrzebne leki nie zostaną rozwinięte na czas.

Lista jest podzielona na trzy kategorie: krytycznych, wysokich i średnich – prezentując, jak bardzo potrzebujemy nowych antybiotyków do leczenia superbakterii.

Sekcja krytyczna składa się z trzech bakterii – Acinetobacter baumannii, Pseudomonas aeruginosa i Enterobacteriaceae – które są odporne na wiele leków, a mogą prowadzić do szeregu poważnych zakażeń, w tym zapalenia płuc i krwi.

Te gatunki są przykładem bakterii gram-ujemnych, które zwykle żyją w ludzkich jelitach i rozwinęły dwie błony komórkowe, co utrudnia ich penetrację przez leki.

Dziewięć innych patogenów znajdujących się w kategorii wysokiego i średniego zagrożenia, powoduje bardziej powszechne choroby – takie jak rzeżączka i zatrucia pokarmowe, które mogą być śmiertelne, zwłaszcza że stają się coraz bardziej odporne na działanie leków. Należą do nich odporne na metycylinę Staphylococcus aureus (MRSA), Salmonella i Haemophilus influenzae.

Lista jest przyznaniem przez WHO, że obecne wysiłki farmaceutyczne i badawcze, w celu ograniczenia rosnącej odporności na antybiotyki, nie są wystarczające, by ograniczyć ryzyko generowane przez superbakterie. Nie ma na celu straszyć ludzi na temat nowych super zarazków, ale sygnalizować naukowcom i firmom farmaceutycznym, jakie powinny być ich priorytety.
Jednym z problemów produkcji nowych antybiotyków jest to, że nie generują one korzyści dla firm, co obniża motywację do poszukiwania lekarstw. Badania nad antybiotykami wymagają ogromnych kosztów – są one przyjmowane przez pacjentów tylko przez krótki czas, co oznacza, że sprzedaje się tylko niewielką ilość produktu.

Rozwiązaniem mogłyby być zmiany dotyczące sposobu, w jaki firmy i instytucje badawcze są nagradzane finansowo za rozwój nowych antybiotyków, a nie tylko generowanie zysków dzięki sprzedaży.
Jednak dla wypracowania takiego systemu konieczna byłaby współpraca z rządami na całym świecie. To nie jest problem, który można rozwiązać na szczeblu krajowym, a taki, w którym kraje o niskim i średnim dochodzie są uzależnione od tych o wysokim.
Jest jednak nadzieja, że opracowana przez WHO lista pomoże skupić poszczególnym krajom swoje wysiłki na walce z tymi śmiertelnymi patogenami.

Wykaz superbakterii poniżej:

Priorytet 1: Krytyczny
1. Acinetobacter baumannii, opornych na karbapenemy
2. Pseudomonas aeruginosa, opornych na karbapenemy
3. Enterobacteriaceae, opornych na karbapenemy.

Priorytet 2: Wysoki
1. Enterococcus faecium, oporne na wankomycynę
2. Staphylococcus aureus, oporne na metycylinę, pośrednio odporne na wankomycyne,
3. Helicobacter pylori, oporne na klarytromycyne
4. Campylobacter spp., oporne na fluorochinolony,
5. Salmonella, oporna na fluorochinolony,
6. Neisseria gonorrhoeae, oporna na cefalosporyny i fluorochinolon

Priorytet 3: Średni
1. Streptococcus pneumoniae, niewrażliwe na penicylinę,
2. Haemophilus influenzae, ampicylinooporne,
3. Shigella spp., oporne na Fluorochinolony.