8 lat temu

Jak długo może żyć człowiek?

Zdaniem naukowców istnieje naturalna granica wieku możliwego do osiągnięcia przez ludzi.

wiek-ludzi

Mimo ciągłego wydłużania się oczekiwanego wieku życia oraz postępów medycy, które być może niedługo oferować będą nam możliwość regeneracji organów, możemy natrafić na granice nie do przekroczenia. Według naukowców jest to wiek 122 lat.

„Analizując globalne dane demograficzne, wykazaliśmy, że poprawa długości życia z wiekiem ma tendencję spadkową – po osiągnięciu 100 lat. Wiek śmierci najstarszych osób na świecie nie wydłużył się od 1990 roku”.

Zdaniem autorów artykułu “Evidence for a limit to human lifespan” opublikowanego w magazynie Nature, możemy mówić o biologicznych i nieprzekraczalnych granicach żywotności człowieka.

„Nasze wyniki sugerują wyraźnie, że maksymalna długość życia człowieka jest stała i podlega ograniczeniom naturalnym”.

Zespół postanowił zbadać kwestie długowieczności zaczynając od analizy modelowych organizmów, które przy wykorzystaniu genetyki oraz farmakologii mogą wydłużać swoją żywotność, czyniąc z momentu śmierci, możliwy do przesunięcia moment w życiu. Na podstawie szwedzkich statystyk wykazali również, że maksymalna oczekiwana długość życia w tym kraju wydłużyła się w przeciągu ostatnich 140 lat ze 101 w 1860 roku do 108 w latach ’90.

„Tego rodzaju statystyki są typowe dla większości krajów rozwiniętych. Może to prowadzić do wniosku, że nasza żywotność jest w stanie się rozszerzać w nieskończoność, łamiąc wszelkie granice śmiertelności”.

Analizując globalne dane z Human Mortality Database zauważali jednak, że wydłużanie się ludzkiej żywotności „zatrzymało się” w okolicach lat ’80 XX wieku. Zjawisko to zaobserwowano w przytłaczającej większości krajów (prawie 90%), które zamieściły swoje dane w bazie (łącznie 41 państw).

Naukowcy, dla każdego rocznika, określili maksymalny wiek śmierci, bazując na zanotowanych przypadkach zgonów, zbierając dane z Francji, Japonii, Wielkiej Brytanii i USA. Okazało się, że limit wieku gwałtownie rósł od lat ’70 przez dwie dekady, by w 1995 roku ustabilizować się.

Najstarszą osobą na ziemi była licząca 122 lata Jeanne Calment, która zmarła w 1997 roku. Po 1995 roku gwałtowny wzrost zatrzymał się i zanotowano niewielki spadek. Na tej podstawi naukowcy stworzyli model oczekiwanej długości życia stwierdzając, że szansa by dożyć wieku 125 lat jest jak jeden do 10 tysięcy.

Jak podkreślają autorzy badania „idea naturalnego limitu wieku nie oznacza, że byłby on bezpośrednim efektem jakiegoś genetycznie napędzanego mechanizmu, który powoduje starzenie i śmierć. Nie ma jakiejś zaprogramowanej granicy wieku, której nie możemy przekroczyć, jednak ograniczenie długości życia jest podyktowane innymi stałymi genetycznymi cechami życia”.

Twierdzenie to można zastosować do innego przykładu – maksymalnej szybkości jaką człowiek może rozwinąć biegnąc. Nie ma genetycznego mechanizmu, który ustaliły taką granice, jednak limit zostanie wymuszony przez naszą budowę, która wyewoluowała w taki a nie inny sposób.

Brak genetycznego programu starzenia się otwiera drzwi do medycznych interwencji, które przedłużają nasze zdrowie i życie, podobnie jak metody treningowe pozwalają nam osiągać stopniowo większe prędkości.

Zmiany w trybie życia takie jak dieta czy ćwiczenia mogą wpływać na wydłużanie się naszego wieku w taki sam sposób jak trening zwiększa możliwości biegacza.

„Ludzkość ciężko pracuje nad tym, by wygenerować więcej lat życia, jak na razie z sukcesem” komentuje Jay Olshansky z Uniwersytetu w Illinois. „Musimy jednak zauważyć, że genetycznie zdeterminowana strategia rozwoju dla naszego gatunku może stawać na drodze do dalszej realizacji tego celu”.