5 lat temu

Dzieci wychowane w ubóstwie wykazują kluczowe różnice w funkcjonowaniu mózgu

Naukowcy badali funkcje mózgu dzieci w wieku od czterech miesięcy do czterech lat. Okazało się, że dzieci z rodzin o niższych dochodach, w których matki miały niski poziom wykształcenia, miały słabszą aktywność mózgu i były bardziej rozproszone.

Główny badacz, prof. John Spencer, z School of Psychology UEA, powiedział: Każdego roku 250 milionów dzieci w krajach o niskim i średnim dochodzie nie jest w stanie osiągnąć swojego potencjału rozwojowego. Istnieje zatem rosnąca potrzeba zrozumienia globalnego wpływu ubóstwa na wczesny rozwój mózgu i zachowania.

Jak to się zaczyna?

 

Wcześniejsze prace pokazały, że ubóstwo i wczesne trudności znacząco wpływają na rozwój mózgu, przyczyniając się do tak zwanego błędnego koła ubóstwa. Jednak niewiele badań dotyczyło akurat różnic w kształtowaniu się funkcji mózgu na wczesnym etapie rozwoju. Chcieliśmy dowiedzieć się więcej o funkcjonalnym rozwoju mózgu dzieci urodzonych w biedniejszych środowiskach – aby zobaczyć, dlaczego wiele z nich nie spełnia w dorosłości swojego pełnego potencjału. Ta praca jest pierwszym krokiem w wysiłkach interwencyjnych mających na celu pobudzenie zdrowego rozwoju młodego mózgu, jeszcze zanim te zmiany mogą się utrzymać – tłumaczy prof. Spencer.

Zespół, w skład którego weszli naukowcy z University of Stirling, przeprowadził badania w Uttar Pradesh, najbardziej zaludnionym regionie Indii.

Używając przenośnego urządzenia do neuroobrazowania (fNIRS), zmierzyli aktywność mózgu 42 dzieci w wieku od czterech miesięcy do czterech lat w środowisku wiejskim. Systemy fNIRS emitują światło bliskiej podczerwieni do tkanki korowej poprzez źródła umieszczone na głowie za pomocą specjalnej nasadki, połączonej z komputerem.

Zbadano dzięki temu „wizualną pamięć roboczą” dla dzieci – czyli jak dobrze są w stanie przechowywać informacje wizualne i wykrywać zmiany w środowisku wizualnym, gdy takie występują.

 

Używamy naszej wizualnej pamięci roboczej około 10 000 razy dziennie. Dzieci zaczynają rozwijać tę umiejętność we wczesnym dzieciństwie i stopniowo jej działanie poprawia się w dzieciństwie i okresie dojrzewania. Wiemy, że jest to doskonały marker wczesnego rozwoju poznawczego – mówi prof. Spencer.

Przebieg badania

Badanie zostało przeprowadzone we współpracy z Community Empowerment Lab z siedzibą w Lucknow w Indiach. Uczestnicy zostali zrekrutowani ze wsi wokół Shivgarh w Uttar Pradesh.

Wzięli oni udział w wizualnym teście obejmującym wyświetlanie migających kolorowych kwadratów. Celem testu było sprawdzenie, czy dzieci pamiętają kolory na tyle dobrze, aby wykryć, że zawsze występuje zmiana koloru po jednej stronie wyświetlacza, podczas gdy kolory po drugiej stronie zawsze pozostają takie same.

Pod uwagę wzięto takie czynniki jak edukacja rodzicielska, dochód, kasta, religia, liczba dzieci w rodzinie i status ekonomiczny. Wyniki porównano z dziećmi z rodzin w Ameryce Środkowo-Zachodniej.

Wyniki eksperymentu nie napawają optymizmem

Zespół badawczy odkrył, że dzieci w Indiach z rodzin o niskim wykształceniu i niskich dochodach matek wykazywały słabszą aktywność mózgu i gorzej tłumiły rozpraszacze w obszarze lewej przedniej kory mózgu, który to obszar jest zaangażowany w pamięć roboczą.

Badanie pokazuje również, że przenośne technologie neuroobrazowania mogą być stosowane w wiejskich częściach rozwijającego się świata, wprowadzając innowacyjne technologie do miejsc najbardziej potrzebujących takich narzędzi wczesnej oceny.

Chociaż wpływ przeciwności na rozwój mózgu może uwięzić dzieci w międzypokoleniowym cyklu ubóstwa, ogromny potencjał plastyczności mózgu jest również źródłem nadziei. Współpracując z rodzinami w lokalnej społeczności i wprowadzając innowacyjne technologie w tej dziedzinie, mamy nadzieję, że razem uda nam się przełamać ten demotywujący cykl ubóstwa, stosując dopasowane programy przeciwdziałania – twierdzi prof. Spencer.

 

Na podstawie: MedicalNews