Ubezpieczenie od kosztów rezygnacji z podróży – kiedy warto je mieć?

Życie bywa nieprzewidywalne i tym samym potrafi ono skutecznie udaremnić nasze plany. Zasada ta znajduje zastosowanie również w przypadku wakacyjnych wyjazdów. Czasami bowiem możemy nagle zachorować, popaść w tarapaty finansowe lub mieć problemy rodzinne, co będzie skutkować niemożnością udania się na wymarzony urlop. Co zrobić w takim przypadku, gdy mamy już wykupioną wycieczkę?

Ubezpieczenie rezygnacji z podróży

Jeżeli z jakichś przyczyn nie możemy wyjechać w wykupionym przez nas terminie, organizator wycieczki – najczęściej biuro podróży – ma prawo do potrącenia ustalonej w umowie kwoty. Oznacza to więc, że nie będziemy mogli odzyskać całej wpłaconej uprzednio sumy. Rozwiązaniem problemu, o którym mowa na wstępie, jest ubezpieczenie rezygnacji z podróży. Po wykupieniu tego typu polisy firma ubezpieczeniowa zwróci nam kwotę potrąconą przez organizatora wyjazdu.

Jak to działa w praktyce?

Ubezpieczenie, o którym mowa powyżej, dostępne jest w ofercie wielu firm. Jedną z nich jest TU Europa. W jej ofercie możemy znaleźć ubezpieczenie rezygnacji lub przerwania podróży. Dzięki tej polisie możliwe jest odzyskanie całej sumy wpłaconych środków w przypadkach wskazanych w umowie. Katalog okoliczności, w których ubezpieczyciel ponosi odpowiedzialność, jest niezwykle szeroki i w zasadzie nieograniczony, co jest niezwykle korzystne z punktu widzenia ubezpieczonych. Dla przykładu możemy wskazać tutaj chociażby nagłe zachorowanie, nieszczęśliwy wypadek ubezpieczonego lub osób, które z nim podróżują, konieczność rozpoczęcia pracy czy też termin porodu w czasie zaplanowanego wyjazdu. Dodatkowo, istnieje sposobność zakupu rozszerzonego wariantu ubezpieczenia, który uprawnia do zwrotu kosztów z innego, nieprzewidzianego w umowie powodu, o ile jest on możliwy do udokumentowania. Najlepszym tego przykładem jest akt terrorystyczny, do którego może dojść w miejscu wyjazdu. Nikt bowiem nie jest w stanie przewidzieć takiego zdarzenia, natomiast jego wystąpienie sprawia, że turyści rezygnują z wycieczki ze względu na swoje bezpieczeństwo.

Jaki jest koszt ubezpieczenia rezygnacji z podróży?

Koszt zakupu tego rodzaju polisy jest uzależniony nie tylko od ubezpieczyciela. Otóż firmy ustalają kwotę na podstawie wielu czynników związanych z danym wyjazdem. Chodzi tutaj na przykład o cenę hoteli czy też przelotów. Istotna jest również liczba uczestników – im ich mniej, tym większe prawdopodobieństwo rezygnacji. Ubezpieczyciele więc biorą pod uwagę całkowitą wartość danego wyjazdu i wszystkie okoliczności z nim związane.

Ubezpieczenie kosztów rezygnacji z podróży może okazać się niezwykle przydatne. Nikt z nas nie potrafi bowiem przewidzieć wszystkiego, może się bowiem okazać, że nie będziemy mogli wyjechać w wyznaczonym terminie. Wówczas organizator może zatrzymać część poniesionych przez nas kosztów. Jeżeli zaś posiadamy polisę, pieniądze te zwróci nam ubezpieczyciel.