6 lat temu

10 najkrwawszych wydarzeń w historii

Historia pełna jest wydarzeń, które spowodowały śmierć i zniszczenie. Poniższa lista ułożona jest pod względem liczby ofiar. Niektóre z wydarzeń trwały kilka lat, a niektóre nawet kilka stuleci.

Ponieważ liczby ofiar są zwykle dyskusyjne, ta lista uwzględnia najwyższą uznawaną liczbę szacunkową. Są to wydarzenia zainicjowane przez człowieka – katastrofy naturalne nie zostały uwzględnione.

10. Atlantycki handel niewolnikami

Szacowana liczba ofiar: 15 milionów


Atlantycki (lub Transatlantycki) handel niewolnikami rozpoczął się w XVI w., osiągając swój szczyt w XVII w., aż w końcu został zniesiony w XIX w. Głównym powodem rozpoczęcia targu była chęć europejskich mocarstw do osiedlenia się w Nowym Świecie. Europejscy i amerykańscy osadnicy używali w tym celu głównie niewolników pochodzących z Afryki Wschodniej, aby obsadzić robotnikami wymagające wielu rąk do pracy plantacje. Szacunkowe liczby niewolników, którzy umarli na skutek pracy są różne, lecz uznaje się, że na dziesięciu niewolników zabranych na statek, czterech zmarło na skutek złego traktowania.

9. Działania wojenne Dynastii Yuan i objęcie władzy przez Dynastię Ming

Szacowana liczba ofiar: 30 milionów


Dynastia Yuan została założona przez Kublai Khana, wnuka Genghis Khana około 1260 r. Yuan oznacza dosłownie: „Wielki jest Niebiański i Pierwotny”, chociaż jak się okazało, Dynastia niewiele miała wspólnego z wielkością czy niebiańskością.

Dynastia Yuan okazała się najkrócej istniejącą dynastią w dziejach Chin, trwającą jedynie nieco ponad wiek, kończąc swój byt w 1368 r. Chaos szerzył się w ostatnich latach panowania Dynastii Yuan, a jej ziemie poznaczone były działaniami walczących ze sobą klanów, przestępców, politycznych przepychanek, głodu i zgorzknienia wśród ludu. Gdy rzeź dobiegła końca, władzę przejęła Dynastia Ming. Jej panowanie określane jest przez niektórych, jako „jeden z najświetniejszych okresów uporządkowanych rządów i społecznej stabilności w historii”.

8. Rebelia An Lushana

Szacowana liczba ofiar: 36 milionów


Około 500 lat przed Dynastią Yuan, Dynastia Tang władała Chinami. An Lushan – generał stacjonujący na północy Chin – sięgnął po władzę i ogłosił się cesarzem (tworząc jednocześnie Dynastię Yan). Rebelia An Lushana trwała od 755 r. do 763 r., kiedy to Dynastia Yan została w końcu pokonana przez Imperium Tang. Średniowieczne działania wojenne zawsze należały do najkrwawszych i ta rebelia nie była wyjątkiem. Miliony ludzi zginęło, a Dynastia Tang nigdy już nie odzyskała pełni swojej świetności.

7. Rebelia Taiping

Szacowana liczba ofiar: 40 milionów


Tysiąc lat później w Chinach znów zawrzało – tym razem z małą pomocą francuskich, brytyjskich i amerykańskich najemników. W 1850 r. Dynastia Quing władała Chinami. Doświadczyła już wcześniej kilku sporych problemów na skutek naturalnych i ekonomicznych katastrof – nie wspominając już o przywiezionym z Europy uzależnieniu od opium. Wtedy na scenę wstąpił Hong Xiuquan, który oprócz innych rzeczy, twierdził, iż jest młodszym bratem Jezusa. Hong ustanowił Niebiańskie Królestwo Taiping, rozpoczynając masakrę. Rebelia Taiping miała miejsce mniej więcej w tym samym czasie, co amerykańska Wojna Secesyjna, chociaż ten drugi konflikt okazał się zdecydowanie mniej krwawy.

6. Wielki Głód w Chinach

Szacowana liczba ofiar: 43 miliony


Kolejny wiek później Chiny są już krajem komunistycznym. Okres od 1958 r. do 1961 r. znany jest również, jako „wielki skok naprzód” – jest też ponurą lekcją, ukazującą, co się dzieje, kiedy rząd próbuje zmienić kraj zbyt szybko.

Chociaż susze i słabe warunki pogodowe doprowadziły do głodu, katastrofę tę można łatwo postrzegać, jako konsekwencję rządowych prób gwałtownej transformacji kraju z ekonomii rolnej w nowoczesne komunistyczne społeczeństwo. Chińscy chłopi opisywali ten okres, jako „trzy gorzkie lata”, co i tak jest sporym niedopowiedzeniem. Kilka dekad później chińska ekonomia stała się największą na świecie – niestety za dużą cenę.

5. Przestępstwa radzieckie

Szacowana liczba ofiar: 49 milionów


Oto kolejny przykład klęski spowodowanej wysiłkami kraju o licznej populacji w zmianie ekonomicznego i socjalnego ustroju w krótkim czasie. W ZSRR od 1917 r. do 1953 r., miliony Rosjan zmarło w wyniku rewolucji, wojny domowej, głodu, przymusowych przesiedleń i innych zbrodni. Winą za większość tych zdarzeń można obarczać jednego człowieka: Józefa Stalina.

Jego pragnienie zbudowania nowego, lepszego kraju za wszelką cenę – i utrzymanie nad nim władzy – było bezpośrednią przyczyną większości ofiar radzieckiej władzy. Ciężko pojąć, dlaczego w 1948 r. został nominowany do Pokojowej Nagrody Nobla.

4. Podboje Mongołów

Szacowana liczba ofiar: 60 milionów


Jeśli chciałoby się wskazać jednego człowieka, który na swoich rękach ma więcej krwi niż ktokolwiek w historii, byłby to Genghis Khan. Pod jego przewodnictwem (jak również jego następców), Imperium Mongolskie urosło do rangi największego imperium, jakie widział świat – u szczytu rozwoju pokrywając 16% powierzchni Ziemi swoim terytorium. Armia mongolska przemierzała Azję, zabijając swoich rywali z wielkim okrucieństwem przez niemal dwa stulecia. Śmiertelne żniwo byłoby z pewnością dużo większe, gdyby Mongołowie kontynuowali swój marsz na zachód i przez Europę.

Pod mongolskimi rządami nie było w sumie tak źle – wyłączając zabijanie. Większość wiar tolerowano a biedni byli zwolnieni z podatku.

3. I Wojna Światowa

Szacowana liczba ofiar: 65 milionów


Chociaż inne wojny kilka razy były tego bliskie, dopiero ta była prawdziwie globalna. Przyczyny „Wielkiej Wojny” były różne i nieco skomplikowane, lecz główną można sprowadzić do tego, iż w 1914 r., kiedy kilka europejskich mocarstw zaczęło być dla siebie zbyt dużymi, zdecydowało się uformować dwa wielkie sojusze i walczyć ze sobą o dominację.

Europa została podzielona i wciągnęła resztę świata w swoją gwałtownie powiększającą się otchłań. Przestarzałe taktyki wojenne okazały się zabójcze dla biorących udział w wojnie żołnierzy: młodzi ludzie często otrzymywali rozkaz powolnego zbliżania się do wrogiego ognia karabinów maszynowych. Po zakończeniu wojny w 1918 r. Europa i reszta świata zaczęły liczyć ogromne straty w ludziach. Większość uznała, że to szaleństwo nie może się więcej powtórzyć…

2. II Wojna Światowa

Szacowana liczba ofiar: 72 miliony


Po kilkuletniej przerwie w walkach, „Wojna Totalna” wybuchła ponownie w 1939 r. Znów walczyły ze sobą dwie siły, zwane Aliantami i Państwami Osi. Przed wojną, każde z państw wytworzyło nowe maszyny do zabijania – tym razem też w powietrzu i na wodzie, jak również udoskonalono pojazdy lądowe oraz broń automatyczną dla żołnierzy. Gdyby tego było mało, zdecydowano się na skonstruowanie bardzo dużej bomby. Alianci ostatecznie „wygrali” wojnę, chociaż 85% ofiar spowodowanych było ich działaniami, najwięcej po stronie Związku Radzieckiego i Chin. Większość ofiar zabito poza strefami walk, przez co można je zaliczyć do kategorii zbrodni wojennych.

1. Kolonizacja Ameryki przez Europę

Szacowana liczba ofiar: 100 milionów


Gdy Krzysztof Kolumb, John Cabot i inni odkrywcy znaleźli nowy kontynent w XV w., postrzegano to, jako świt nowej ery. Oto leżał przed nimi nowy raj, który żądni przygód Europejczycy mogliby nazywać swoim domem. Istniał jednak jeden problem: kraj ten posiadał już własną populację.

Przez następnie stulecia europejscy żeglarze sprowadzili ogromne śmiertelne spustoszenie na tereny znane dziś jako Ameryka Północna i Południowa. Chociaż wojna i inwazje są odpowiedzialne za sporą część tych ofiar, to brak odporności rdzennych ludów na europejskie choroby spowodowały największe straty. Niektóre statystyki mówią, że 80% rdzennych Amerykanów zmarło na skutek kontaktu z Europejczykami.