Polisa na życie – czy jest niezbędna?

Tylko co czwarty Polak posiada polisę na życie – produkt oferowany przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Czy to oznacza, że ubezpieczenie jest niepotrzebne i całkowicie zbędne? A może wręcz przeciwnie – trzeba je wykupić? Rozwiewamy wątpliwości.

Chociaż Polacy mają coraz większą świadomość znaczenia ubezpieczeń oferowanych przez towarzystwa ubezpieczeniowe, tylko 25 proc. rodaków widzi potrzebę korzystania z polisy na życie, tzw. życiówki.

Polisa na życie – nieobowiązkowa, ale przydatna

Ubezpieczenie na życie to polisa, która ma charakter nieobligatoryjny. Oznacza to, że żadne prawo nie nakłada obowiązku posiadania tego rodzaju ubezpieczenia. Między innymi dlatego zainteresowanie „życiówką” nie jest tak duże, jak na przykład ubezpieczeniem komunikacyjnym OC.

Kiedy polisa na życie może się przydać?

Chociaż ubezpieczenie na życie jest nieobowiązkowe, warto rozważyć taką opcję – szczególnie, jeśli istotną rolę odgrywa chęć finansowego zabezpieczenia swojej przyszłości.

O wykupieniu polisy na życie powinny pomyśleć osoby, które:

  • mają rodzinę i są jej głównymi żywicielami

Śmierć, kalectwo lub trwała niezdolność do pracy może oznaczać dla rodziny poważne kłopoty finansowe. Gdy zabraknie głównego żywiciela, ciężko będzie utrzymać dotychczasowy standard życia – szczególnie, jeśli brak jakichkolwiek oszczędności.

Posiadając ubezpieczenie na życie, można finansowo zabezpieczyć przyszłość swojej rodziny. W razie śmierci lub innych zdarzeń losowych ubezpieczyciel wypłaca świadczenie osobom uposażonym.

  • posiadają długoterminowe zobowiązania kredytowe na duże kwoty

Jako że wielu Polaków zaciąga kredyty hipoteczne na wiele lat, polisa na życie może okazać się dodatkowym zabezpieczeniem tego typu zobowiązań. W razie śmierci czy trwałej niezdolności do pracy, gdy ubezpieczony nie będzie mógł spłacić kredytu, koszty (chociażby częściowe) będzie można pokryć ze świadczenia wypłacanego przez ubezpieczyciela.

  • pozostają w nieformalnych związkach

W razie śmierci ubezpieczonego, partner może otrzymać świadczenie wypłacane przez ubezpieczyciela. Będzie to możliwe wówczas, gdy ubezpieczony wskaże partnera jako osobę uposażoną. Pieniądze będą należeć się – bez konieczności spisywania testamentu, itp.

Ubezpieczenie na życie – tak czy nie?

Posiadanie ubezpieczenia na życie nie jest niezbędne, ale może okazać się potrzebne. Dlatego przed podjęciem ostatecznej decyzji, warto zadać sobie kilka istotnych pytań:

  • czy mam na swoim koncie zobowiązania kredytowe?
  • czy rodzina finansowo poradzi sobie w razie mojej śmierci?
  • czy rodzina finansowo poradzi sobie w razie mojego trwałego uszczerbku na zdrowiu, kalectwa?

Polisa na życie może, ale nie musi okazać się przydatna. Warto więc dokładnie przeanalizować swoją osobistą sytuację i podjąć ostateczną decyzję. Jeżeli okaże się, że polisa na życie zupełnie nie sprawdzi się teraz, być może potrzebna będzie za kilka lat?