8 lat temu

Starożytny Mars mógł być przystanią dla życia przez długi czas

Najnowsze wyniki sugerują, że planeta mogła być zamieszkana przez długi czas.

Mars_Probe

Niektóre rejony Marsa były zdolne do podtrzymania życia w formach, jakie znamy, przez rozległe okresy w swojej starożytnej przeszłości – być może setki milionów lat, sugerują nowe obserwacje NASA dokonane przez lądownik “Curiosity”.

Od czasu, gdy w sierpniu 2012 łazik wylądował na terenie krateru Gale, przebadał szereg skał pochodzących z różnych okresów życia planety, od dziesiątek do setek milionów lat wstecz. Jego analizy wskazują, że pomimo zmieniających się warunków wewnątrz krateru, nigdy nie osiągnęły one poziomu, który zagrażałby lub uniemożliwiał powstanie i przetrwanie życia, stwierdzili naukowcy podczas spotkania American Geophysical Union.

“W okresie całej swojej historii Mars wydaje się sprzyjać rozwojowi życia” powiedział członek zespołu badawczego Curiosity, John Grotzinger, geolog z California Institute of Technology w Pasadenie.

Curiosity badało krater wiercąc w skałach, a następnie analizując pobrane próbki. Pozwoliło to naukowcom ustalić, że krater stanowił potencjalnie możliwe do zamieszkania środowisko jezior i strumieni miliardy lat temu. Obecnie krater – jak cała reszta planety – jest suchą powierzchnią.

Najnowsze wyniki rysują bardziej szczegółowy obraz tego środowiska oraz w jaki sposób zmieniało się ono w czasie.

Obserwacje sugerują, że początkowo jezioro wypełniała słodka woda o neutralnym pH. Z czasem stała się ona nieco bardziej kwaśna, a następnie słona. System jezior prawdopodobnie w pewnym momencie wysechł, by ponownie się pojawić wraz z podniesieniem się wód gruntowych.

“Pomimo tych wszystkich zmian, obszar pozostał gościnny dla życia drobnoustrojów” mówi Grotzinger.

Proste organizmy mogły utrzymywać się w wodach gruntowych, nawet podczas „suchych” okresów.

„To wszystko są bardzo dobre warunki dla życia w długich okresach czasu” dodaje.

Analizy wykazały również dużą złożoność mineralną tych terenów, począwszy od gliny i magnetytu na niższych poziomach, aż do hematytu występującego wyżej. Łazik odkrył również po raz pierwszy na Marsie obecność boru, co również stanowi dobrą wiadomość dla poszukiwaczy życia na planecie.

“Zróżnicowanie minerałów i pierwiastków wskazuje na dynamikę systemu” komentuje Grotzinger. “Im bardziej skomplikowana chemia skał tym lepiej dla życia. Bor, hematyt i minerały ilaste wspierają mobilność pierwiastków oraz elektronów, co jest korzystne dla życia”.

“Niektóre próbki wykazały również obfitość krzemionki, która na Ziemi pomogła w przetrwaniu starożytnych mikrobów” powiedział Grotzinger. “Te odkrycia oczywiście nie potwierdzają, że organizmy kiedykolwiek żyły na Marsie, ale mogą pomóc w planowaniu przyszłych misji poszukiwania go na planecie, takich jak planowany na 2020 nowy łazik marsjański NASA” kontynuuje Grotzinger.

Curiosity będzie nadal wspinać się dolnymi zboczami Mount Sharp, pomagając naukowcom w dalszym rozpracowywaniu starożytnego marsjańskiego środowiska oraz tego jak zmieniało się ono w czasie.

Źródło: NASA